Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Fidelity Worldwide Investment

Identifikavimo numeris Registre: 00951027955-96
Registracijos data: 03/02/2012 13:13:32

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 23/02/2015 11:43:26
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 23/02/2015 11:43:26
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 23/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Fidelity Worldwide Investment

Limited Company

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Cannon Street, 25
EC4M 5TA London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44) 207 961 4375

    Teisiškai atsakingas asmuo

Philip Warland

Head of Public Policy

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Philip Warland

Head of Public Policy

    Tikslai ir uždaviniai

Fidelity Worldwide Investment was established in 1969 and provides asset management services to investors all over the world outside the US and Canada. We offer a wide range of funds to investors and currently manage over €220 bn for private individuals and institutions.

Working with investors, financial advisers and distributors around the world, we provide easy access to our investment funds to help people achieve their medium- to long-term investment and savings goals

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

MiFID 2, UCITS V, Benchmarks, Capital market union


 

Non

Non

Non

Non

Non

Most EU initiatives related to financial services including MiFID, AIFMD, UCITS.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 2  

2

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Urban Funered 29/10/2014 27/10/2015
Philip Warland 23/10/2014 21/10/2015

    Interesų sritys

  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Informacinė visuomenė
  • Mokesčiai
  • Vartotojai

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Member of EFAMA, European Fund and Asset Managemnet Association

    Finansiniai duomenys

06/2013  -  06/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.