Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver




Registreredes profil

Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten

Identifikationsnummer i registret: 00912773627-15
Registreringsdato: 20-05-10 11:58:00

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 23-04-14 09:26:09
Seneste årlige opdatering 23-04-14 09:26:09


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
Forkortelse: bAIK
Retlig form: Körperschaft öffentlichen Rechts
Websted: http://www.arching.at

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Georg Pendl
Stilling: Präsident

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Cornelia Hammerschlag
Stilling: EU Referentin

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Karlsgasse  9/2
1040 Wien
ØSTRIG
Telefonnr.: (+43 1) 5055807
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten ist die gesetztlich eingerichtete berufliche Vertretung der Architekten und Ingenieurkonsulenten in Österreich und als solche zur Wahrung der gemeinsamen beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Architekten und Ingenieurkonsulenten berufen.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger: 1 Person auf Mitarbeiterebene, mehrere auf Funktionärsebene

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Stellungnahmen, Vorschläge in den für Architekten und Ingenieurkonsulenten relevanten Bereichen der EU Politik auf nationaler und europäischer Ebene

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Det indre marked
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Erhverv
 • Forskning og teknologi
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Handel
 • Indre Anliggender
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Regionalpolitik
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Transeuropæiske net  
 • Transport
 • Uddannelse

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .




ACE - Architects Council of Europe
EFAP - European Forum of Architectural Policies
ECEC - European Council of Engineers Chambers
EFCA - Eurpean Federation of Engineering Consultancy Associations
FIDIC - International Federation of Consulting Engineers
CLGE - Council of European Geodetic Surveyors

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

Gesamtbudget: 2.047.388 €

öffentliche Finanzierung 0 €
- aus EU Mitteln
- aus nationalen Mitteln
- aus subnationalen Mitteln

Mitgliedsbeiträge 2.047.388 €

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.