Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e. V.

Identitātes numurs Reģistrā: 00851204658-62
Reģistrācijas datums: 10.2.12 14:00:04

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.6.11 15:00:54
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.6.11 15:00:54


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e. V.
Akronīms: VRB
Juridiskais statuss: Association
Tīmekļa vietne: http://www.v-r-b.de

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Joachim Dr. Geisler
Amats CEO

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Thorsten Dr. Diercks
Amats Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Am Schillertheater  4
Berlin 10625
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 3031518242
Faksa numurs: (+49) 3031518235
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: securing access to deposits of natural minerals, foster political awareness for the need of mineral raw materials for european industry, people and community from european mineral deposits for industrial and energetic minerals. Foster legal framework on european and national (German) level for securing the aforementioned goals.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


- Arbeiten der DG Enterprise im Rahmen der Raw Material Supply Group
- DG Umwelt: No-Net-Loss-Intitiative (Naturschutz-Politik)
- Öffentliche Konsultation zu Politikoptionen für eine optimale Wiederverwendung von Wasser in der EU

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Enerģētika
  • Klimata pārmaiņu iegrožošana
  • Uzņēmumi
  • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
on national level to the German industry association.
on european level to euromines and euracoal

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Die Vereinigung Rohstoffe und Bergbau finanziert sich ausschließlich aus Beiträgen ihrer Mitglieder. Der Verband ist nicht auf eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgerichtet.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.