Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e. V.

Tunnusnumber registris: 00851204658-62
Registreerimise kuupäev: 02/12/2010 14:00:04

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 24/04/2015 16:08:03
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24/04/2015 16:08:03
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 24/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e. V.

VRB

Association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Am Schillertheater, 4
10625 Berlin
SAKSAMAA

(+49) 3031518242

    Juriidiliselt vastutav isik

Joachim Dr. Geisler

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Thorsten Dr. Diercks

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Securing access to deposits of natural minerals, foster political awareness for the need of mineral raw materials for European industry, people and community from European mineral deposits of industrial and energetic minerals. Foster legal framework on European and national (German) level for securing the aforementioned goals.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EU-Klimaschutzpolitik (Emissionshandel nach 2020);
UVP-Richtlinie;
Abfallpolitik
EU-Wasserrecht

Rohstoffstrategien der EU
Abfallstrategie der EU


 

Ei

Ei

über den europäischen Verband Euromines

Ei

Ei

- Arbeiten der DG Enterprise im Rahmen der Raw Material Supply Group
- DG Umwelt: No-Net-Loss-Intitiative (Naturschutz-Politik)
- Öffentliche Konsultation zu Politikoptionen für eine optimale Wiederverwendung von Wasser in der EU

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Ettevõtlus
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Konkurents

    Liikmed ja liikmesus

www.v-r-b.de

On national level to the German Industry Association (BDI)
On European level to Euromines

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Die Vereinigung Rohstoffe und Bergbau finanziert sich ausschließlich aus Beiträgen ihrer Mitglieder. Der Verband ist nicht auf eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgerichtet.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.