Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e. V.

Tunnusnumber registris: 00851204658-62
Registreerimise kuupäev: 2.12.10 14:00:04

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 6.11.14 15:00:54
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 6.11.14 15:00:54


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e. V.
Akronüüm: VRB
Õiguslik vorm: Association
Veebisait: http://www.v-r-b.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Joachim Dr. Geisler
Ametikoht: CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Thorsten Dr. Diercks
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 4 Am Schillertheater 
10625 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 3031518242
Faks: (+49) 3031518235
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: securing access to deposits of natural minerals, foster political awareness for the need of mineral raw materials for european industry, people and community from european mineral deposits for industrial and energetic minerals. Foster legal framework on european and national (German) level for securing the aforementioned goals.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- Arbeiten der DG Enterprise im Rahmen der Raw Material Supply Group
- DG Umwelt: No-Net-Loss-Intitiative (Naturschutz-Politik)
- Öffentliche Konsultation zu Politikoptionen für eine optimale Wiederverwendung von Wasser in der EU

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika
  • Ettevõtlus
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
on national level to the German industry association.
on european level to euromines and euracoal

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Die Vereinigung Rohstoffe und Bergbau finanziert sich ausschließlich aus Beiträgen ihrer Mitglieder. Der Verband ist nicht auf eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgerichtet.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.