Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e. V.

Identifikační číslo v rejstříku: 00851204658-62
Datum registrace: 2.12.10 14:00:04

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 7.11.13 15:34:07
Datum poslední roční aktualizace je 7.11.13 12:08:54


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e. V.
Zkratka: VRB
Právní forma Association
Internetové stránky: http://www.v-r-b.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Joachim Dr. Geisler
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Thorsten Dr. Diercks
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Am Schillertheater  4
10625 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 3031518242
Číslo faxu: (+49) 3031518235
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: securing access to deposits of natural minerals, foster political awareness for the need of mineral raw materials for european industry, people and community from european mineral deposits for industrial and energetic minerals. Foster legal framework on european and national (German) level for securing the aforementioned goals.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Ressourceninitiative,
Resource-efficient Europe

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Energetika
  • Podnikání
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
on national level to the German industry association.
on european level to euromines.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Die Vereinigung Rohstoffe und Bergbau finanziert sich ausschließlich aus Beiträgen ihrer Mitglieder. Der Verband ist nicht auf eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgerichtet.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.