Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Diputació de Barcelona Brussels Office

Id-nummer i registret: 00785656654-23
Registreringsdag: 2011-09-13 10:10:47

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-08-22 13:59:49
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-20 14:55:25


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Diputació de Barcelona Brussels Office
Förkortning: DIBA
Associationsform (rättslig ställning): Local government
Webbplats: http://www.diba.cat

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå)

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Salvador Esteve
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Blanca Soler i Tobella
Befattning: Head of Office

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Av. des Arts  3-4-5
1210 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 22233521
Fax: (+32) 22233527
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Province of Barcelona is currently one of the most active territories in Europe and the Mediterranean region. The Province of Barcelona lies within the region of Catalonia and includes the city of Barcelona, its capital, and 310 other municipalities. The province of Barcelona is an enterprising and outward-looking territory, and these attributes make of this territory a local benchmark on an international level.

- A population of 5.5 million inhabitants.
- 74.3% of Catalonia’s GDP and 13.9% of Spain’s GDP.
- The main exports market for the Spanish economy (41% of the state’s high-tech exports).
- The number 1 cruise port in the Mediterranean.
- The 6th largest urban area in the European Union and the centre of the Barcelona-Lyon mega-region.
- The 3rd European city for attracting foreign investment.
- The 2nd city in the world in number of international meetings.

The Government of the Province of Barcelona is the local government administration of the Province and it mainly provides to the 311 local governments with technical, economic and technological support so as to enable them to provide high-quality local services. It also coordinates municipal services and organises supramunicipal public services.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar: 1. Mrs Blanca SOLER i TOBELLA (Head of Office)
2. Ms. Carlota ROSÉS MONTESINOS (European Policy Officer)
3. A stagier (new person every year)

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


In the field of the European Affairs, Barcelona Provincial Council has two main objectives:

1. Cooperation with municipalities to promote strategic projects with the use of EU funds, exchange of good practices, participation in networks and partner searchs;

2. To place the municipalities and the Province of Barcelona in the decision making process of the European Union and of the legislation that is relevant for local governments.

Since 2013 the Provincial Councils of Barcelona, Tarragona, Girona and Lleida have developed a strategic alliance to coordinate their European strategies, aiming to improve internationalisation of the Catalan local governments.

To achieve these objectives, the European Cooperation Office of Barcelona Provincial Council offers the following services:

- Specialised technical advice and support in preparing and managing European projects;
- Lobbying to defend local governments' interests with regard to community policy and legislation;
- Coordinating the Secretariat of the Euro-Mediterranean network Arco Latino;
- Public information and communication regarding the European Union: management of the Europe Direct - Barcelona Information Centre;
- Providing training activities for municipal experts and elected officials;
- Connection to Brussels available to local councils and economic and social actors in the territory;
- Coordination and promotion of a network of municipal experts and elected officials from the Province, to work on European issues.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 3
Antal medlemsorganisationer: 1
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Diputació de Barcelona (311 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • SPANIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
• Arc Llatí (http://www.arcolatino.org/)

• Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) (http://www.acte.net/)

• Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 08/2013
Total budget: 690 100 000
därav offentlig finansiering: 690 100 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 625 230 600
- regionala/lokala källor: 64 869 400
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The financial information provided concerns the budget of the Provincial Government of Barcelona for 2013.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.