Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Diputació de Barcelona Brussels Office

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 00785656654-23
Data Reġistrazzjoni: 13/09/2011 10:10:47

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 22/08/2013 13:59:49
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 20/08/2013 14:55:25


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Diputació de Barcelona Brussels Office
Akronimu: DIBA
Statut legali: Local government
Websajt: http://www.diba.cat

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali (fuq livell sotto-nazzjonali)

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Salvador Esteve
Kariga: President

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Blanca Soler i Tobella
Kariga: Head of Office

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 3-4-5 Av. des Arts 
Brussels 1210
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 22233521
Numru tal-faks: (+32) 22233527
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Province of Barcelona is currently one of the most active territories in Europe and the Mediterranean region. The Province of Barcelona lies within the region of Catalonia and includes the city of Barcelona, its capital, and 310 other municipalities. The province of Barcelona is an enterprising and outward-looking territory, and these attributes make of this territory a local benchmark on an international level.

- A population of 5.5 million inhabitants.
- 74.3% of Catalonia’s GDP and 13.9% of Spain’s GDP.
- The main exports market for the Spanish economy (41% of the state’s high-tech exports).
- The number 1 cruise port in the Mediterranean.
- The 6th largest urban area in the European Union and the centre of the Barcelona-Lyon mega-region.
- The 3rd European city for attracting foreign investment.
- The 2nd city in the world in number of international meetings.

The Government of the Province of Barcelona is the local government administration of the Province and it mainly provides to the 311 local governments with technical, economic and technological support so as to enable them to provide high-quality local services. It also coordinates municipal services and organises supramunicipal public services.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari: 1. Mrs Blanca SOLER i TOBELLA (Head of Office)
2. Ms. Carlota ROSÉS MONTESINOS (European Policy Officer)
3. A stagier (new person every year)

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


In the field of the European Affairs, Barcelona Provincial Council has two main objectives:

1. Cooperation with municipalities to promote strategic projects with the use of EU funds, exchange of good practices, participation in networks and partner searchs;

2. To place the municipalities and the Province of Barcelona in the decision making process of the European Union and of the legislation that is relevant for local governments.

Since 2013 the Provincial Councils of Barcelona, Tarragona, Girona and Lleida have developed a strategic alliance to coordinate their European strategies, aiming to improve internationalisation of the Catalan local governments.

To achieve these objectives, the European Cooperation Office of Barcelona Provincial Council offers the following services:

- Specialised technical advice and support in preparing and managing European projects;
- Lobbying to defend local governments' interests with regard to community policy and legislation;
- Coordinating the Secretariat of the Euro-Mediterranean network Arco Latino;
- Public information and communication regarding the European Union: management of the Europe Direct - Barcelona Information Centre;
- Providing training activities for municipal experts and elected officials;
- Connection to Brussels available to local councils and economic and social actors in the territory;
- Coordination and promotion of a network of municipal experts and elected officials from the Province, to work on European issues.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sajd u akkwakultura
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Suq Intern
 • Trasport
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 3
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 1
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
 • Diputació de Barcelona (311 Membri)
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • SPANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
• Arc Llatí (http://www.arcolatino.org/)

• Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) (http://www.acte.net/)

• Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 08/2013
Baġit globali: 690,100,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 690,100,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 625,230,600
- minn sors infranazzjonali: 64,869,400
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The financial information provided concerns the budget of the Provincial Government of Barcelona for 2013.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.