Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

European Diisocyanate and Polyol Producers Association

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 00770563312-18
Data Reġistrazzjoni: 10/03/2010 10:25:11

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 12/02/2014 11:27:13
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 12/02/2014 11:27:13


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: European Diisocyanate and Polyol Producers Association
Akronimu: ISOPA
Statut legali: Afffilated Organisation of CEFIC
Websajt: http://www.isopa.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  JOERG PALMERSHEIM
Kariga: Secretary General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Joerg Palmersheim
Kariga: Secretary General

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 4 Avenue E. Vannieuwenhuyse 
Brussel 1160
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 2 676 74 75
Numru tal-faks: (+32) 2 676 74 79
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: ISOPA is the European trade association for producers of diisocyanates and polyols - the main building blocks of polyurethanes.

* ISOPA promotes the highest standards of best practice in the distribution and use of diisocyanates and polyols

* ISOPA ensures that all stakeholders can easily access accurate and up-to-date information on diisocyanates and polyols

* ISOPA shows how polyurethanes help fulfil society's present and future needs
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Joerg Palmersheim 19/02/2014 13/02/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


EPBD
Ecodesign
Ecolabelling
C&L

ODS
ELV
EEAP
F gas regulation
GPP
WEEE

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Konsumaturi
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Trasport
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
ISOPA is an affilated organisation of CEFIC ( European Chemical Industry Council)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 150000  € et < 200000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.