Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Killybegs Fishermen's Organisation

Идентификационен номер в Регистъра: 00745248690-02
Дата на регистрация: 12-4-30 14:07:23

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-5-2 13:38:25
Последната годишна актуализация е извършена на 14-5-2 13:38:25


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Killybegs Fishermen's Organisation
Инициали: KFO
Правен статут: Limited Company
Уебсайт: http://www.kfo.ie/

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Sean O Donoghue
Длъжност: Chief Executive Officer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Sean O Donoghue
Длъжност: Chief Executive Officer

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Staint Catherine's Road  1
xxx Killybegs
ИРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+353) 749731089
Факс: (+353) 749731577
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The KFO is committed to developing and advancing any sea fisheries issues of relevance to its members. The KFO also acts as a fish producer organisation, and is designated as such under EU regulations.
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище
  • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


All issues relating to the Common Fisheries Policy.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Околна среда
  • Рибарство и аквакултури

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Federation of Irish Fishermen (FIF)
European Association of Producers Organisations (EAPO)
Pelagic Regional Advisory Council (PRAC)
North Western Waters Regional Advisory Council (NWWRAC)
Long Distance Regional Advisory Council (LRAC)

Финансови данни

Отчетна година: 01/2011 - 12/2011
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 100000  € и < 150000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.