Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Genewatch UK

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 00705635730-34
Data Reġistrazzjoni: 26/04/2011 17:42:12

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 01/04/2014 11:05:19
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 01/04/2014 11:05:19


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Genewatch UK
Akronimu:
Statut legali: Not-for-profit limited company
Websajt: http://www.genewatch.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjorina  Helen Wallace
Kariga: Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Helen Wallace
Kariga: Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 60 Lightwood Rd 
Buxton SK17 7BB
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 129824300
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: GeneWatch UK is a not-for-profit policy research and public interest group. We investigate how genetic science and technologies will impact on our food, health, agriculture, environment and society.
Our aims are to:

* ensure that genetic technologies are developed and used in the public interest and in a way which protects human health and the environment and respects human rights and the interests of animals;
* promote public involvement in the decisions that are made about science and about whether or how genetic technologies are used;
* increase public understanding of genetic science and technologies;
* carry out or support research about their impacts.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Regulation of human genetic tests.
Human rights safeguards for DNA databases.
Research and regulation of health, environmental, social and economic impacts of GM crops and animals.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Ambjent

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 0
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
  • IR-RENJU UNIT

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 06/2012 - 05/2013
Baġit globali: 123,662
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu :
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 123,662
- donazzjonijiet: 570
- miżati tal-membri:
Consultancy : 3,401
Foundations : 119,691
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.