Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Genewatch UK

Identifikavimo numeris Registre: 00705635730-34
Registracijos data: 26/04/2011 17:42:12

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/02/2015 19:21:18
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/02/2015 19:21:18
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 09/02/2017

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Genewatch UK

Not-for-profit limited company

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Lightwood Rd, 60
SK17 7BB Buxton
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44)129824300

    Teisiškai atsakingas asmuo

Helen Wallace

Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Helen Wallace

Director

    Tikslai ir uždaviniai

GeneWatch UK is a not-for-profit policy research and public interest group. We investigate how genetic science and technologies will impact on our food, health, agriculture, environment and society.
Our aims are to:

* ensure that genetic technologies are developed and used in the public interest and in a way which protects human health and the environment and respects human rights and the interests of animals;
* promote public involvement in the decisions that are made about science and about whether or how genetic technologies are used;
* increase public understanding of genetic science and technologies;
* carry out or support research about their impacts.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

IVD Regulation
Data Protection Regulation and Directive
Directive 2001/18/EC (amendments)

Emails and letters to MEPs and policy makers


 

Non

Non

Non

Non

Non

Regulation of human genetic tests.
Human rights safeguards for DNA databases.
Research and regulation of health, environmental, social and economic impacts of GM crops and animals.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vartotojai
 • Visuomenės sveikata
 • Įmonės
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

0

 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • ŠVEICARIJA

GENET: http://www.genet-info.org/
GM Freeze: http://www.gmfreeze.org/

    Finansiniai duomenys

06/2013  -  05/2014

< 9 999 €

137 470 €

0 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

137 470 €

60 €

1 709 €

134 608 €

1 014 €

79 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.