Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Landestourismusverband Sachsen e.V./ Tourism Board of Saxony

Identifikačné číslo v Registri: 00513919103-44
Dátum registrácie: 6.7.2012 10:05:13

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.7.2014 13:36:33
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.7.2014 13:36:33


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Landestourismusverband Sachsen e.V./ Tourism Board of Saxony
Skratka:
Právna forma: registered association
Internetová stránka: http://www.ltv-sachsen.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Manfred Böhme
Funkcia: director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Cathleen Nebrich
Funkcia: consultant

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Messering  8, Haus F
01067 Dresden
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 351 491910
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: E-Mail: info@ltv-sachsen.de

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Tourism Board of Saxony is the umbrella organisation of regional organised tourism boards in Saxony and tourism-related companies and associations. It aims to strengthen Saxon tourism as an economic factor. Therefore it carries out a coordinating, political and advisory function. This requires close cooperation with the government of Saxony, the parliament of Saxony, political parties and other institutions. Another task is networking with and for members of the board as well as external partners.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 0,1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


-european tourism quality label

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Podniky

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 350 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.