Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Landestourismusverband Sachsen e.V./ Tourism Board of Saxony

Identifikačné číslo v Registri: 00513919103-44
Dátum registrácie: 06/07/2012 10:05:13

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 21/04/2015 13:30:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21/04/2015 13:30:58
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 21/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Landestourismusverband Sachsen e.V./ Tourism Board of Saxony

registered association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Iné organizácie

    Kontaktné údaje

Messering, 8, Haus F
01067 Dresden
NEMECKO

(+49) 351 491910

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Manfred Böhme

director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Cathleen Nebrich

consultant

    Ciele a poslanie

The Tourism Board of Saxony is the umbrella organisation of regional organised tourism boards in Saxony and tourism-related companies and associations. It aims to strengthen Saxon tourism as an economic factor. Therefore it carries out a coordinating, political and advisory function. This requires close cooperation with the government of Saxony, the parliament of Saxony, political parties and other institutions. Another task is networking with and for members of the board as well as external partners.

  • celoštátnej
  • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

not currently


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

-european tourism quality label

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Podniky
  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Vzdelávanie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

www.ltv-sachsen.de/Verband/Mitglieder

Deutscher Tourismusverband e. V.
Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e. V.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

350 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.