Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V.

Id-nummer i registret: 00481013843-28
Registreringsdag: 2010-07-09 10:09:03

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-06-12 10:35:22
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-06-12 10:35:22


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V.
Förkortning: AöW
Associationsform (rättslig ställning): eingetragener Verein
Webbplats: http://www.aoew.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Andra liknande organisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Christa Hecht
Befattning: Geschäftsführerin

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Christa Hecht
Befattning: Geschäftsführerin

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Reinhardtstr.  18a
10117 Berlin
TYSKLAND
Telefon: (+49) 3039743606
Fax: (+49) 39743683
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Interessenvertretung der öffentlichen, kommunalen und verbandlichen Wasserwirtschaft.

Vertretung der Kompetenzen öffentlicher Wasserwirtschaft gegenüber Poltik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit.

Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden.

Information über neue Entwicklungen in lokaler, bundesweiter und internationaler Wasserpolitik.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Rahmenbedingungen der öffentlichen Wasserwirtschaft; Blueprint to Safeguard Europe's Water, Prioritäre Stoffe; Dienstleistungskonzessionen, Vergaberecht, Sektoren-Richtlinie;

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
Centre CEEP

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Wir finanzieren unsere Tätigkeit ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.