Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard




Profil tar-reġistrant

Agence d'Urbanisme et de Développement Economique du Pays de Lorient

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 00459096739-87
Data Reġistrazzjoni: 19/09/2011 17:59:19

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 09/09/2014 15:07:38
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 09/09/2014 15:07:38


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Agence d'Urbanisme et de Développement Economique du Pays de Lorient
Akronimu: AUDELOR
Statut legali: Association loi 1901
Websajt: http://www.audelor.com/

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali (fuq livell sotto-nazzjonali)

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Philippe Leblanche
Kariga: Directeur Général

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Nicolas Teisseire
Kariga: European Affairs Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 12 avenue de la Perrière 
Lorient 56324
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 0297120640
Numru tal-faks: (+33) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Favoriser l’implantation et le développement des entreprises pour renforcer le tissu industriel

Accompagnement individualisé aux porteurs de projet :

- ingénierie financière,
- recherche foncière et immobilière,
- soutien à l’innovation.


Participer à la définition et à la mise en œuvre des politiques de développement économique

Etudes prospectives sur des filières de développement économique,

Actions de prospection et de promotion.


Coordonner les études préalables et les actions liées à la restructuration des sites militaro-portuaires en reconversion
Préparer les projets de territoire et les documents réglementaires de planification

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT)

Le Pays de Lorient


Observer les caractéristiques de notre territoire, leurs évolutions et produire des analyses éclairant les choix de développement
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Nicolas TEISSEIRE 13/09/2014 11/09/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Partenaire du projet européen Interreg IVB Atlantique Know-Cities;
Implication dans le réseau des villes de l'arc atlantique CVAA pour la promotion de cet espace dans le cadre des politiques 2020;
Soutien et information des parlementaires européens membres de la commission de la pêche dans le cadre de la réforme de la PCP;
Information des instances européennes concernées DG Mare, Parlement et Conseil.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Politika reġjonali
 • Sajd u akkwakultura

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 42
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.





Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 3,272,755
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 2,976,858
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet: 20,872
- minn sors nazzjonali: 142,200
- minn sors infranazzjonali: 2,813,786
minn sorsi oħrajn: 295,897
- donazzjonijiet: 0
- miżati tal-membri: 60,590
Autres : 47,496
Transferts de charges : 83,890
Prestations de services : 103,921
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 100000  € et < 150000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.