Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

QUALCOMM Inc.

Tunnusnumber registris: 00358442856-45
Registreerimise kuupäev: 21/12/2009 11:46:18

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 30/04/2015 15:45:58
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 31/03/2015 14:54:39
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 31/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

QUALCOMM Inc.

QCOM (NASDAQ)

Public Company

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Morehouse Drive, 5775
CA92121 San Diego
AMEERIKA ÜHENDRIIGID

(+1)8585871121

    Juriidiliselt vastutav isik

Steve Mollenkopf

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Wassim Chourbaji

VP, Public Policy and Government Affairs Europe, Middle East and North

    Eesmärgid ja ülesanded

Qualcomm is the largest wireless semiconductor company (fabless) in the world. Its market capitalization has reached 120 bn USD in 2013. The company accounts for approx. 15,000 employee and operates on a global scale, with significant presence, including R&D centres in Europe (Western and Eastern).

Qualcomm mission is to continue to innovate and drive forward technology advances in mobile and wireless communications, products and solutions through the significant investment in research and development (R&D)that underpins the company’s business model, the fruit of which is licensed to interested parties in an open, fair and non-discriminatory way.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Digital Single Market
EU GDPR
TTIP
EU - China Trade relations
Internet of Things
Radio Spectrum Policy
Intelligent Transport
mHealth
Innovation Policy


 

Ei

Ei

Ei

Ei

EIF
SME Europe
ERTICO

Manage institutional relationships in the context of the European Digital Agenda implementation. Adjacent sectors monitored: telecoms and internet, IPRs and knowledge markets, environment, consumer/health, automotive, energy, space, media and audiovisual, copyrights, e-commerce, market access.
Qualcomm is supported in Brussels by GPlus and EU Strategy.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 8   75%: 1  

9

8,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Alberto DI FELICE 04/12/2015 02/12/2016
Audrey SCOZZARO FERRAZZINI 22/12/2015 31/12/2016
Alin STANESCU 09/01/2016 08/12/2016

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

Digitaleurope
American Chambers of Commerce in Europe (AMCHAM EU)
TABC
COCIR
EIF
ERTICO
EENA

    Finantsandmed

09/2013  -  09/2014

>= 400 000 € ja < 499 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

The indicated range encompasses costs related to the EU Affairs office in Brussels.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.