Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

QUALCOMM Inc.

Tunnusnumber registris: 00358442856-45
Registreerimise kuupäev: 21/12/2009 11:46:18

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 12/12/2014 12:21:51
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12/12/2014 12:21:51

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

QUALCOMM Inc.

QCOM (NASDAQ)

Public Company

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Morehouse Drive, 5775
CA92121 San Diego
AMEERIKA ÜHENDRIIGID

(+1) 8585871121

(+) 

Mr. Wassim Chourbaji, VP, Public Policy and Government Affairs Europe, Middle East and North Africa

52. Bd. Rodin,
92130 Issy Les Moulineaux,
France
+33141334120

Brussels office:
Square de Meeus 37
1000 Brussels
Belgium
+3227917640

    Juriidiliselt vastutav isik

Steve  Mollenkopf

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Wassim Chourbaji

VP, Public Policy and Government Affairs Europe, Middle East and North

    Eesmärgid ja ülesanded

Qualcomm is the largest wireless semiconductor company (fabless) in the world. Its market capitalization has reached 120 bn USD in 2013. The company accounts for approx. 15,000 employee and operates on a global scale, with significant presence, including R&D centres in Europe (Western and Eastern).

Qualcomm mission is to continue to innovate and drive forward technology advances in mobile and wireless communications, products and solutions through the significant investment in research and development (R&D)that underpins the company’s business model, the fruit of which is licensed to interested parties in an open, fair and non-discriminatory way.

ülemaailmsed

    Tegevused

Manage institutional relationships in the context of the European Digital Agenda implementation. Adjacent sectors monitored: telecoms and internet, IPRs and knowledge markets, environment, consumer/health, automotive, energy, space, media and audiovisual, copyrights, e-commerce, market access.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

7

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Audrey Scozzaro Ferrazzini 07/01/2015 05/01/2016
Alberto Di Felice 04/12/2014 02/12/2015
Alin Stanescu 17/12/2014 12/12/2015

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

Digitaleurope
American Chambers of Commerce in Europe (AMCHAM EU)
TABC
COCIR
AECA

    Finantsandmed

09/2013  -  09/2014

>= 450 000  € ja < 500 000  €

0 €

0 €

The indicated range encompasses costs related to the EU Affairs office in Brussels.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.