Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

QUALCOMM Inc.

Tunnusnumber registris: 00358442856-45
Registreerimise kuupäev: 21.12.09 11:46:18

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 12.12.14 12:21:51
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12.12.14 12:21:51


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: QUALCOMM Inc.
Akronüüm: QCOM (NASDAQ)
Õiguslik vorm: Public Company
Veebisait: http://www.qualcomm.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Steve  Mollenkopf
Ametikoht: CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Wassim Chourbaji
Ametikoht: VP, Public Policy and Government Affairs Europe, Middle East and North

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 5775 Morehouse Drive 
CA92121 San Diego
AMEERIKA ÜHENDRIIGID
Telefoninumber: (+1) 8585871121
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Mr. Wassim Chourbaji, VP, Public Policy and Government Affairs Europe, Middle East and North Africa

52. Bd. Rodin,
92130 Issy Les Moulineaux,
France
+33141334120

Brussels office:
Square de Meeus 37
1000 Brussels
Belgium
+3227917640

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Qualcomm is the largest wireless semiconductor company (fabless) in the world. Its market capitalization has reached 120 bn USD in 2013. The company accounts for approx. 15,000 employee and operates on a global scale, with significant presence, including R&D centres in Europe (Western and Eastern).

Qualcomm mission is to continue to innovate and drive forward technology advances in mobile and wireless communications, products and solutions through the significant investment in research and development (R&D)that underpins the company’s business model, the fruit of which is licensed to interested parties in an open, fair and non-discriminatory way.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 7
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Audrey Scozzaro Ferrazzini 29.01.14 27.01.15
Alberto Di Felice 4.12.14 2.12.15
Alin Stanescu 17.12.14 12.12.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Manage institutional relationships in the context of the European Digital Agenda implementation. Adjacent sectors monitored: telecoms and internet, IPRs and knowledge markets, environment, consumer/health, automotive, energy, space, media and audiovisual, copyrights, e-commerce, market access.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Digitaleurope
American Chambers of Commerce in Europe (AMCHAM EU)
TABC
COCIR
AECA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 09/2013 - 09/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 450000  € ja < 500000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

The indicated range encompasses costs related to the EU Affairs office in Brussels.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.