Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Partnership for European Environmental Research

Identifikavimo numeris Registre: 00356256730-84
Registracijos data: 11.9.19 15.11.49

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.9.6 09.04.35
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.9.6 09.04.35


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Partnership for European Environmental Research
Akronimas: PEER
Teisinis statusas: Partnership
Svetainė: http://www.peer.eu

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jean-Marc Bournigal
Pareigos: Chair

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Denis Despréaux
Pareigos: Secretary General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Pierre-Gilles de Gennes  1
92761 Antony
PRANCŪZIJA
Telefono numeris: (+33) 140 96 61 21
Faksas: (+33) 140 96 89 24
Papildoma kontaktinė informacija: Secretary General - Denis Despréaux, secretary@peer.eu

Secretary for PR - Trevor Lawson, info@peer.eu


Partner Institutes:

Alterra Wageningen UR(the Netherlands) - Henk Wolfert, +31 317 481653, henk.wolfert@wur.nl

Irstea (France) - Denis Despréaux, +33 140 96 61 80, denis.despreaux@cemagref.fr

CEH (U.K.) - Nick Wells, +44 149 1692583, nwells@CEH.ac.uk

CIENS (Norway)- Erik Framstad, +47-4063 1752, Erik.Framstad@nina.no

JRC - IES (Italy) - Marios Avraamides, +39 0332 786613, marios.avraamides@ec.europa.eu

DCE at Aarhus University (Denmark) - Anja Skjoldborg Hansen, +45 4630 1340, ash@dmu.dk

SYKE (Finland) Mikael Hildén, +358 204 902401, mikael.hilden@ymparisto.fi

UFZ (Germany) Ursula Schmitz, +49 341 2352802, ursula.schmitz@UFZ.de

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: PEER is a partnership of eight of the largest European environmental centres founded in 2001 with the aim of combining forces to follow a joint strategy in environmental sciences and to enhance research on ecological sustainability. This co-operation was confirmed by a Framework Agreement signed on 25 June 2002 in Roskilde, and renewed in 2007.

PEER member centres carry out basic and applied research combining different disciplines from natural and social sciences. Research covers all fields of the environment, particularly addressing the interaction between man and nature.

Vision
To be a world leader in integrating knowledge and expertise for sustainable development.

Mission:
- to build a strategic partnership of major European public environmental research centres;
- to lead a European Research Area that strengthens the knowledge base for the sustainable development of a changing world;
- to foster innovative interdisciplinary research and cross-cutting approaches in support of national and European policy-makers, industry and society.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 22
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Elaboration of position papers on European Programmes, especially research and innovation programmes

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 5 000
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BELGIJA
 • DANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • NYDERLANDAI
 • PRANCŪZIJA
 • SUOMIJA
 • VOKIETIJA

 • NORVEGIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Partnership for European Environmental Research (PEER)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Bendras biudžetas: 430 000 000
viešųjų lėšų dalis: 430 000 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 0
- Dotacijos: 0
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 430 000 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 0
iš kitų finansavimo šaltinių: 0
- dovanotos lėšos: 0
- narystės mokesčiai: 0
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.