Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Partnership for European Environmental Research

Identifikavimo numeris Registre: 00356256730-84
Registracijos data: 19/09/2011 15:11:49

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/07/2015 16:03:11
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/07/2015 16:03:11
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/07/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Partnership for European Environmental Research

PEER

Partnership

    Registracijos kategorija

IV - Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos

Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

    Kontaktinė informacija

Pierre-Gilles de Gennes, 1
92761 Antony
PRANCŪZIJA

(+33) 140 96 61 21

    Teisiškai atsakingas asmuo

Jean-Marc Bournigal

Chair

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Denis Despréaux

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

PEER is a partnership of eight of the largest European environmental centres founded in 2001 with the aim of combining forces to follow a joint strategy in environmental sciences and to enhance research on ecological sustainability. This co-operation was confirmed by a Framework Agreement signed on 25 June 2002 in Roskilde, and renewed in 2007.

PEER member centres carry out basic and applied research combining different disciplines from natural and social sciences. Research covers all fields of the environment, particularly addressing the interaction between man and nature.

Vision
To be a world leader in integrating knowledge and expertise for sustainable development.

Mission:
- to build a strategic partnership of major European public environmental research centres;
- to lead a European Research Area that strengthens the knowledge base for the sustainable development of a changing world;
- to foster innovative interdisciplinary research and cross-cutting approaches in support of national and European policy-makers, industry and society.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Water Framework directive
Horizon 2020


 

Non

Non

Non

Non

Non

Elaboration of position papers on European Programmes, especially research and innovation programmes

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 8

8

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

5 000

 • BELGIJA
 • DANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • NYDERLANDAI
 • PRANCŪZIJA
 • SUOMIJA
 • VOKIETIJA
 • NORVEGIJA

Partnership for European Environmental Research (PEER)

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

430 000 000 €

430 000 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

430 000 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

PEER ne présente pas d'exercice financier et ne gère pas de budget propre.
Il s'agit d'une association à but non lucratif dont les frais de fonctionnement (essentiellement des déplacements et des hébergements) sont pris en charge au cas par cas par ses membres.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.