Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Partnership for European Environmental Research

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 00356256730-84
Regisztráció időpontja: 2011.09.19. 15:11:49

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.09.09. 9:50:40
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.09.09. 9:50:40


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Partnership for European Environmental Research
Rövidítés: PEER
Jogi forma: Partnership
Honlap: http://www.peer.eu

Kategóriák

Kategória: IV - Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények
ezen belül: Szellemi műhelyek és kutatási intézmények

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Jean-Marc Bournigal
Beosztás: Chair

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Denis Despréaux
Beosztás: Secretary General

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Pierre-Gilles de Gennes  1
Antony 92761
FRANCIAORSZÁG
Telefonszám: (+33) 140 96 61 21
Faxszám: (+33) 140 96 89 24
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: Secretary General - Denis Despréaux, secretary@peer.eu

Secretary for PR - Trevor Lawson, info@peer.eu


Partner Institutes:

Alterra Wageningen UR(the Netherlands) - Henk Wolfert, +31 317 481653, henk.wolfert@wur.nl

Irstea (France) - Denis Despréaux, +33 140 96 61 80, denis.despreaux@cemagref.fr

CEH (U.K.) - Nick Wells, +44 149 1692583, nwells@CEH.ac.uk

CIENS (Norway)- Erik Framstad, +47-4063 1752, Erik.Framstad@nina.no

JRC - IES (Italy) - Marios Avraamides, +39 0332 786613, marios.avraamides@ec.europa.eu

DCE at Aarhus University (Denmark) - Anja Skjoldborg Hansen, +45 4630 1340, ash@dmu.dk

SYKE (Finland) Mikael Hildén, +358 204 902401, mikael.hilden@ymparisto.fi

UFZ (Germany) Ursula Schmitz, +49 341 2352802, ursula.schmitz@UFZ.de

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: PEER is a partnership of eight of the largest European environmental centres founded in 2001 with the aim of combining forces to follow a joint strategy in environmental sciences and to enhance research on ecological sustainability. This co-operation was confirmed by a Framework Agreement signed on 25 June 2002 in Roskilde, and renewed in 2007.

PEER member centres carry out basic and applied research combining different disciplines from natural and social sciences. Research covers all fields of the environment, particularly addressing the interaction between man and nature.

Vision
To be a world leader in integrating knowledge and expertise for sustainable development.

Mission:
- to build a strategic partnership of major European public environmental research centres;
- to lead a European Research Area that strengthens the knowledge base for the sustainable development of a changing world;
- to foster innovative interdisciplinary research and cross-cutting approaches in support of national and European policy-makers, industry and society.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos
 • európai
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 22
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Elaboration of position papers on European Programmes, especially research and innovation programmes

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Általános és intézményi ügyek
 • Bővítés
 • Egészségügy
 • Éghajlatpolitika
 • Élelmiszerbiztonság
 • Energiaügy
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Halászat és akvakultúra
 • Humanitárius segítségnyújtás
 • Információs társadalom
 • Kereskedelem
 • Költségvetés
 • Környezetvédelem
 • Közlekedés és szállítás
 • Kül- és biztonságpolitika
 • Külkapcsolatok
 • Kutatás és technológia
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
 • Regionális politika
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 5 000
A szervezetbe tartozó szervezetek száma:
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • BELGIUM
 • DÁNIA
 • EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
 • FINNORSZÁG
 • FRANCIAORSZÁG
 • HOLLANDIA
 • NÉMETORSZÁG
 • OLASZORSZÁG

 • NORVÉGIA
Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
Partnership for European Environmental Research (PEER)

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2011 - 12/2011
Teljes költségvetés: 430 000 000
ebből állami finanszírozás: 430 000 000
- uniós forrásból:
- Beszerzés: 0
- Támogatások: 0
- nemzeti forrásból: 430 000 000
- helyi/regionális forrásból: 0
ebből egyéb finanszírozás: 0
- támogatás: 0
- tagdíj: 0
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 50000  € és < 100000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.