Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Citigroup Inc.

Αριθμός μητρώου: 00353757573-57
ημερομηνία της εγγραφής: 2/1/2012 3:00:37 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 13/12/2013 4:21:52 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 13/12/2013 4:21:52 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Citigroup Inc.
Ακρωνύμιο: Citi
Νομικό καθεστώς: For-Profit Corporation
Δικτυακός τόπος: http://www.citigroup.com

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Mike Corbat
Θέση: CEO

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Beatrice Flammini
Θέση: Director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 399 Park Avenue 
10043 New York
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+800) 2853000
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: The Brussels-based officials representing Citigroup are located at:

Citibank International PLC
Boulevard General Jacques 263-G
Brussels B-1050
Belgium
+32 2 626 5100

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Citi
Citi works tirelessly to serve individuals, communities, institutions and nations. With 200 years of experience meeting the world's toughest challenges and seizing its greatest opportunities, we strive to create the best outcomes for our clients and customers with financial solutions that are simple, creative and responsible. An institution connecting over 1,000 cities, 160 countries and millions of people, we are your global bank; we are Citi.

Additional information may be found at www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 5,1
Συμπληρωματικά στοιχεία: As a global company with a US headquarters, we are fully compliant with the US laws on lobbying, as well as laws such as the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the UK Anti-Bribery Code, and maintain stringent internal codes of conducts.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Geoffrey Pennells 8/3/2014 5/3/2015
Natalie Westerbarkey 30/8/2013 27/8/2014
Catherine Davidson 19/7/2013 17/7/2014
Alan Houmann 19/7/2013 17/7/2014
HOWARD MILLER 5/12/2013 3/12/2014
Beatrice FLAMMINI 5/2/2014 3/2/2015
Melanie Mazier 30/8/2013 27/8/2014
Cecilia PERNVALL AKERMAN 8/3/2014 6/3/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


European Markets Infrastructure Regulation
Capital Requirements Directive IV
Markets in Financial Instruments Regulation and Directive
Alternative Investment Fund Managers Directive
Data Protection Regulation
Recovery and Resolution Directive
Payments Services directive
Multilateral Interchange Fees Regulation
Money-Markets Funds
Retail banking issues
Financial Transaction Tax
Banking Union
Macro-Economic Issues Generally
US-EU Issues Generally
TTIP
Bank structural reform
CyberSecurity issues

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
We belong to many organizations, including but not limited to:
Association of Financial Markets in Europe, Chatham House, Business for New Europe, International Swaps and Derivatives Association, AmCham EU and all local American Chambers of Commerce, British Chamber of Commerce, Centre for European Policy Studies, Centre for European Studies, Centre for European Reform, Financial Future, Transatlantic Policy Network, Futures and Options Association, International Capital Market Association, British Bankers Associations and other national banking federations.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 150000  € και < 200000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Citi does not receive funding from the EU Institutions as part of a programme or grants, however we have an ongoing commercial relationship with the EU on an operational basis.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.