Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Citigroup Inc.

Αριθμός μητρώου: 00353757573-57
ημερομηνία της εγγραφής: 02/01/2012 15:00:37

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/04/2015 20:20:21
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/04/2015 20:20:21
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Citigroup Inc.

Citi

For-Profit Corporation

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Park Avenue, 399
10043 New York
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

(+800) 2853000

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Mike Corbat

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Beatrice Flammini

Director

    Στόχοι και αποστολή

Citi
Citi works tirelessly to serve individuals, communities, institutions and nations. With 200 years of experience meeting the world's toughest challenges and seizing its greatest opportunities, we strive to create the best outcomes for our clients and customers with financial solutions that are simple, creative and responsible. An institution connecting over 1,000 cities, 160 countries and millions of people, we are your global bank; we are Citi.

Additional information may be found at www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Capital Markets Union
European Markets Infrastructure Regulation
Capital Requirements Directive IV
Markets in Financial Instruments Regulation and Directive
Alternative Investment Fund Managers Directive
Data Protection Regulation
Recovery and Resolution Directive
Payments Services directive
Multilateral Interchange Fees Regulation
Money-Markets Funds
Retail banking issues
Financial Transaction Tax
Banking Union
Macro-Economic Issues Generally
US-EU Issues Generally
TTIP
Bank structural reform
CyberSecurity issues


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1   25%: 3

4

1,2

As a global company with a US headquarters, we are fully compliant with the US laws on lobbying, as well as laws such as the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the UK Anti-Bribery Code, and maintain stringent internal codes of conducts.

In 2014 Citigroup employed 9 staff which have European Parliament Access passes. Not all these staff work full-time or were employed for the full financial year, however even if they did not spend 25% of their time on activities under the lobby register a proportion of their total compensation has been represented in the total staff cost. For transparency we would also like to disclose that during the 2014 Financial year the following staff made trips to Brussels involving policywork, this represented less than 5% of their employment and they were accompanied by a person registered for access. These people were:

Jim Cowles
James Bardrick
Candi Wolff
Colin Church
Ruth Wandhofer

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Beatrice FLAMMINI 18/02/2015 16/02/2016
Cecilia PERNVALL AKERMAN 21/01/2015 16/01/2016
Ilan Jacobs 07/03/2015 05/03/2016
Alan Houmann 10/06/2015 08/06/2016
HOWARD MILLER 24/10/2014 22/10/2015
Geoffrey Pennells 21/01/2015 16/01/2016
Marisa Plowden 19/02/2015 17/02/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

We belong to the following organisations which fees and lobbying activities are relevant for this submission:

ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATION (GB)
GFMA Commodities
CITY UK THE
ASSOCIATION FOR FINANCIAL MARKETS IN EUROPE
AMCHAM BELGIUM
DATA DEPOSITARY AND TRUSTEE ASSOCIATION
INTERNATIONAL EMISSIONS TRADING ASSOCIATION
IRISH FUNDS INDUSTRY ASSOCIATION IFIA
British Bankers Association
ASSOCIATION FOR FINANCIAL MARKETS IN EUROPE (FX)
INTERNATIONAL SECURITIES LENDING ASSOCIATION
INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATION
INTERNATIONAL CAPITAL MARKET ASSOCIATION ICMA PARENT HEADER
CBI
BUSINESS NEW EUROPE LIMITED
BRITISH AMERICAN BUSINESS INCORPORATED (GB)
FIA
PAYMENTS COUNCIL LIMITED
LONDON FIRST
TRANSATLANTIC POLICY NETWORK (GB)
BRITISH PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL PARENT HEADER
LONDON MONEY MARKET ASSOCIATIO
ASSOCIATION OF CORPORATE TRUSTEES
EUROPEAN ASSOCIATION OF COMMUNICATIONS DIRECTORS

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 1.000.000 € και < 1.249.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

Citi does not receive funding from the EU Institutions as part of a programme or grants, however we have an ongoing commercial relationship with the EU on an operational basis.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.