Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

GTi+

Inschrijvingsnummer in het register 00317645664-60
Inschrijvingsdatum: 15-4-11 12:16:55

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 2-4-14 16:10:05
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 2-4-14 16:10:05


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: GTi+
Acroniem: GTi+
Rechtsvorm: bvba
Website:

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  GEORGES TIMMERMANS
Functie: DIRECTOR

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  GEORGES TIMMERMANS
Functie: DIRECTEUR

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor EEKHOORNLAAN  17
2970 's GRAVENWEZEL
BELGIË
Telefoon: (+32 03) 685 58 84
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: strategic consultancy
energy efficiency of buildings
sustainable buildings

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: european strategic consultancy
energy efficiency of buildings
sustainable buildings
close to EU Brussels
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


strategic consultancy
energy efficiency of buildings
sustainable buildings
close to EU Brussels - face to face lobbying

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Energie
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
3C Belgium

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

independent consultant

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.