Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

GTi+

Tunnistenumero rekisterissä: 00317645664-60
Rekisteröintipäivä: 15/04/2011 12:16:55

Tietoja päivitetty viimeksi: 02/04/2014 16:10:05
Edellinen vuotuinen päivitys: 02/04/2014 16:10:05

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

GTi+

GTi+

bvba

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

EEKHOORNLAAN, 17
2970 's GRAVENWEZEL
BELGIA

(+32 03) 685 58 84

(+) 

strategic consultancy
energy efficiency of buildings
sustainable buildings

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

GEORGES TIMMERMANS

DIRECTOR

    EU-suhteista vastaava henkilö

GEORGES TIMMERMANS

DIRECTEUR

    Tavoitteet ja tehtävät

european strategic consultancy
energy efficiency of buildings
sustainable buildings
close to EU Brussels

euroopanlaajuisia

    Toimet

strategic consultancy
energy efficiency of buildings
sustainable buildings
close to EU Brussels - face to face lobbying

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

1

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Energia
  • Ilmastotoimet
  • Tutkimus ja teknologia
  • Verotus
  • Ympäristö
  • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

3C Belgium

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

independent consultant

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.