Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

GTi+

Tunnistenumero rekisterissä: 00317645664-60
Rekisteröintipäivä: 15.4.2011 12:16:55

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 2.4.2014 16:10:05
Edellinen vuotuinen päivitys: 2.4.2014 16:10:05


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: GTi+
Lyhenne: GTi+
Organisaation oikeudellinen muoto: bvba
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: GEORGES TIMMERMANS
Tehtävä organisaatiossa: DIRECTOR

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: GEORGES TIMMERMANS
Tehtävä organisaatiossa: DIRECTEUR

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: EEKHOORNLAAN  17
2970 's GRAVENWEZEL
BELGIA
Puhelinnumero: (+32 03) 685 58 84
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: strategic consultancy
energy efficiency of buildings
sustainable buildings

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: european strategic consultancy
energy efficiency of buildings
sustainable buildings
close to EU Brussels
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


strategic consultancy
energy efficiency of buildings
sustainable buildings
close to EU Brussels - face to face lobbying

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Tutkimus ja teknologia
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
3C Belgium

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

independent consultant

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.