Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Daikin Air Conditioning Italy SpA

Numărul de identificare din Registru: 00224227066-78
Data înscrierii: 03.11.2011 13:11:00

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 07.10.2014 08:15:00
Data ultimei actualizări anuale: 07.10.2014 08:15:00


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Daikin Air Conditioning Italy SpA
Acronim:
Statut juridic: Società per Azioni
Site internet: http://www.daikin.it

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Takayuki Kamekawa
Funcţie: Amministratore Delegato

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Paolo Giovanni Maga
Funcţie: Planning Department Manager - Membro del CDA

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Milano  6
20097 San Donato Milanese - Milano
ITALIA
Numărul de telefon: (+39) 02516191
Număr de fax: (+39) 0251619222
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Monitorare la legislazione europea relativa a: temi ambientali, energia, ecolabel, efficienza delle risorse, prestazione degli edifici, gestione & recupero rifiuti elettronici, gas refrigeranti.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Il principale interesse di Daikin Air Conditioning Italy SpA è relativo alle tematiche di efficienza prodotti, perfomance edifici, ambiente, sicurezza, innovazione, standardizzazione e gestione efficiente delle risorse.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Relaţii externe
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Daikin Air Conditioning Italy SpA è membro delle seguenti associazioni: CECED italia, ANIMA-COAER, ANDEC e altre associazioni italiane legate alla produzione industriale e alla commercializzazione di prodotti per il clima & riscaldamento.

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2013 - 03/2014
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.