Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Daikin Air Conditioning Italy SpA

Identifikavimo numeris Registre: 00224227066-78
Registracijos data: 11.11.3 13.11.00

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.10.7 08.15.00
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.10.7 08.15.00


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Daikin Air Conditioning Italy SpA
Akronimas:
Teisinis statusas: Società per Azioni
Svetainė: http://www.daikin.it

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Takayuki Kamekawa
Pareigos: Amministratore Delegato

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Paolo Giovanni Maga
Pareigos: Planning Department Manager - Membro del CDA

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Milano  6
20097 San Donato Milanese - Milano
ITALIJA
Telefono numeris: (+39) 02516191
Faksas: (+39) 0251619222
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Monitorare la legislazione europea relativa a: temi ambientali, energia, ecolabel, efficienza delle risorse, prestazione degli edifici, gestione & recupero rifiuti elettronici, gas refrigeranti.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Il principale interesse di Daikin Air Conditioning Italy SpA è relativo alle tematiche di efficienza prodotti, perfomance edifici, ambiente, sicurezza, innovazione, standardizzazione e gestione efficiente delle risorse.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Daikin Air Conditioning Italy SpA è membro delle seguenti associazioni: CECED italia, ANIMA-COAER, ANDEC e altre associazioni italiane legate alla produzione industriale e alla commercializzazione di prodotti per il clima & riscaldamento.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 04/2013 - 03/2014
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.