Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Daikin Air Conditioning Italy SpA

Identifikavimo numeris Registre: 00224227066-78
Registracijos data: 03/11/2011 13:11:00

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/02/2015 15:28:14
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/02/2015 15:28:14
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 09/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Daikin Air Conditioning Italy SpA

Società per Azioni

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Milano, 6
20097 San Donato Milanese - Milano
ITALIJA

(+39) 02516191

    Teisiškai atsakingas asmuo

Takayuki Kamekawa

Amministratore Delegato

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Vittorio Nota

Finance & Accounting Department Manager - Membro del CDA

    Tikslai ir uždaviniai

Monitorare la legislazione europea relativa a: temi ambientali, energia, ecolabel, efficienza delle risorse, prestazione degli edifici, gestione & recupero rifiuti elettronici, gas refrigeranti.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

na


 

Non

Non

Non

Non

Non

Il principale interesse di Daikin Air Conditioning Italy SpA è relativo alle tematiche di efficienza prodotti, perfomance edifici, ambiente, sicurezza, innovazione, standardizzazione e gestione efficiente delle risorse.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Daikin Air Conditioning Italy SpA è membro delle seguenti associazioni: CECED italia, ANIMA-COAER, ANDEC e altre associazioni italiane legate alla produzione industriale e alla commercializzazione di prodotti per il clima & riscaldamento.

    Finansiniai duomenys

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.