Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Daikin Air Conditioning Italy SpA

Tunnistenumero rekisterissä: 00224227066-78
Rekisteröintipäivä: 03/11/2011 13:11:00

Tietoja päivitetty viimeksi: 09/02/2015 15:28:14
Edellinen vuotuinen päivitys: 09/02/2015 15:28:14
Päivitettävä viimeistään: 09/02/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Daikin Air Conditioning Italy SpA

Società per Azioni

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Yritykset ja ryhmät

    Yhteystiedot

Milano, 6
20097 San Donato Milanese - Milano
ITALIA

(+39) 02516191

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Takayuki Kamekawa

Amministratore Delegato

    EU-suhteista vastaava henkilö

Vittorio Nota

Finance & Accounting Department Manager - Membro del CDA

    Tavoitteet ja tehtävät

Monitorare la legislazione europea relativa a: temi ambientali, energia, ecolabel, efficienza delle risorse, prestazione degli edifici, gestione & recupero rifiuti elettronici, gas refrigeranti.

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia
 • alue-/paikallistaso

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

na


 

En

En

En

En

En

Il principale interesse di Daikin Air Conditioning Italy SpA è relativo alle tematiche di efficienza prodotti, perfomance edifici, ambiente, sicurezza, innovazione, standardizzazione e gestione efficiente delle risorse.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Laajentuminen
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

Daikin Air Conditioning Italy SpA è membro delle seguenti associazioni: CECED italia, ANIMA-COAER, ANDEC e altre associazioni italiane legate alla produzione industriale e alla commercializzazione di prodotti per il clima & riscaldamento.

    Rahoitustiedot

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.