Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Daikin Air Conditioning Italy SpA

Tunnistenumero rekisterissä: 00224227066-78
Rekisteröintipäivä: 3.11.2011 13:11:00

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.10.2014 8:15:00
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.10.2014 8:15:00


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Daikin Air Conditioning Italy SpA
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Società per Azioni
Internet-osoite: http://www.daikin.it

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Takayuki Kamekawa
Tehtävä organisaatiossa: Amministratore Delegato

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Paolo Giovanni Maga
Tehtävä organisaatiossa: Planning Department Manager - Membro del CDA

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Milano  6
20097 San Donato Milanese - Milano
ITALIA
Puhelinnumero: (+39) 02516191
Faksinumero: (+39) 0251619222
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Monitorare la legislazione europea relativa a: temi ambientali, energia, ecolabel, efficienza delle risorse, prestazione degli edifici, gestione & recupero rifiuti elettronici, gas refrigeranti.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Il principale interesse di Daikin Air Conditioning Italy SpA è relativo alle tematiche di efficienza prodotti, perfomance edifici, ambiente, sicurezza, innovazione, standardizzazione e gestione efficiente delle risorse.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Laajentuminen
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Daikin Air Conditioning Italy SpA è membro delle seguenti associazioni: CECED italia, ANIMA-COAER, ANDEC e altre associazioni italiane legate alla produzione industriale e alla commercializzazione di prodotti per il clima & riscaldamento.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2013 - 03/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.