Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry

Tunnusnumber registris: 0014082722-83
Registreerimise kuupäev: 4.12.08 14:14:21

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 19.01.15 10:19:31
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11.11.14 9:46:05


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry
Akronüüm: eurochambres
Õiguslik vorm: AISBL
Veebisait: http://www.eurochambres.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Richard Weber
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Arnaldo Abruzzini
Ametikoht: Secretary General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 19AD avenue des arts 
1000 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 282 08 50
Faks: (+32) 2 230 00 38
Muud kontaktandmed: Secretary General Arnaldo Abruzzini

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: (1) The main purpose of the association is on the one hand to promote the European integration and on the other hand to identify related actions in favour Chambers of Commerce, their member companies and their national organisations.
To achieve its purpose, it shall engage in an economic, scientific and technical examination of the proposals formulated by the European Union institutions as well as in research and in the organisation of projects.

(2) The association’s secondary purpose, and without prejudice to the main purpose is to present to the European Union institutions the needs, aspirations and opinions of its members in the strongest possible manner.
It shall also indicate to the European Union institutions the capacity of its members - owing to their geographical distribution, and proximity to European enterprises - in providing information on Community policies and programmes and in promoting economic and trade relations with the European Union Member States and non-EU countries.
It also intends to improve the capacity of its members to supply high quality services to the European business community and to develop joint actions and programmes.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 25
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Bettine Friederike Gola 16.07.14 14.07.15
Iwona Mertin 18.07.14 16.07.15
Typhaine BEAUPERIN 11.07.14 8.07.15
Dirk Pol VANTYGHEM 3.07.14 30.06.15
Guendalina COMINOTTI 3.07.14 27.06.15
Philippe Adriaenssens 13.11.14 11.11.15
Ben Joseph BUTTERS 4.12.14 2.12.15
Michael Steurer 16.07.14 14.07.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


SMES policy ( better regulation, SBA , Services directive )
Competition (Lisbon 2020 strategy )
Education
Vocational training
External trade WTO
Customs
Research and technology (EIT)
Enlargement
Energy
Equal opportunities
Economic affairs
Cooperation with third countries
Internal market

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
EUROCHAMBRES is the founding member of The Global Chamber Platform (GCP) which brings together the major national and trans-national Chamber organisations from Latin America, China, India, Iran, the Mediterranean countries and the African, Caribbean and Pacific region. The objectives of the GCP is to facilitate trade and market access internationally and to develop a coherent answer to the challenges of globalisation, by fully using the potential of Chambers around the world..

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2014 - 12/2014
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 2000000  € ja < 2250000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 1 500 000 €
Toetused: 4 200 000 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.