Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Nokia Solutions and Networks

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 00130717826-48
Data Reġistrazzjoni: 24/01/2012 15:40:18

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 13/01/2014 19:18:42
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 13/01/2014 19:18:42


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Nokia Solutions and Networks
Akronimu: NSN
Statut legali: Private company
Websajt: http://www.nsn.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Rommelaere Filip
Kariga: Country Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Kristo Lehtonen
Kariga: Head of European Policies

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 34 Atealaan 
Herentals 2200
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 14 86 36 11
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Nokia Solutions and Networks, Governmental Relations office in Brussels

Address:
Square de Meeûs 37, 4th floor,
1000 Brussels,
Belgium.

Telephone, reception, Brussels: +32 (0) 2 791 7500

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Nokia Solutions and Networks is the world’s specialist in mobile broadband. From the first ever call on GSM, to the first call on LTE, we operate at the forefront of each generation of mobile technology.

Our global experts invent the new capabilities our customers need in their networks. We provide the world’s most efficient mobile networks, the intelligence to maximize the value of those networks, and the services to make it all work seamlessly.

With headquarters in Espoo, Finland, we have deployed networks that help people stay connected in over 150 countries and had net sales of over €13,4 billion in 2012.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2.5
Informazzjoni Kumplimentari: Olaf Schulz 0,7
Kristo Lehtonen 1
Margit Brandl 0,4
Uli Rehfuess 0,4

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Julia Jasinska 16/05/2014 14/05/2015
Kristo Lehtonen 16/05/2014 14/05/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Telecommunications regulation, spectrum policy, cybersecurity, market access issues and other topics in context of communications policy and international business.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Nokia Solutions and Networks is members of various trade associations including:
Digitaleurope
European internet Foundation
ETNO

Head of European Policies is the chair of Digital Agenda Task Force at Businesseurope.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 700000  € et < 800000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The estimation of the costs are program costs such as association membership fees, but do not include personnel cost.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.