Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Verband der Filmverleiher e.V.

Identifikavimo numeris Registre: 00121328971-23
Registracijos data: 13/06/2012 16:10:18

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 29/04/2015 15:35:28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/04/2015 15:35:28
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 29/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Verband der Filmverleiher e.V.

VdF

eingetragener Verein

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Neue Schönhauser Strasse 10
10178 Berlin
VOKIETIJA

(+4930) 27907390

    Teisiškai atsakingas asmuo

Johannes Klingsporn

Geschäftsführer

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Johannes Klingsporn

Geschäftsführer

    Tikslai ir uždaviniai

Beratung, Vertretung und Wahrnehmung der Interessen der Filmverleihunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland.

  • Europos
  • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Digitaler Binnenmarkt. Das Programm Creative Europe. Das geplante Handelsabkommen TTIP.


 

Non

Non

Non

Non

Non

EU-Media Programm, Mitteilung der Kommission für Rechte des Geistigen Eigentums

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
  • Informacinė visuomenė
  • Kultūra
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Internationaler Verleiherverband (FIAD)

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  01/2014

500 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.