Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 00105537635-20
Regisztráció időpontja: 2012.01.09. 12:07:02

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.01.09. 13:38:25
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.01.09. 13:38:25


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Rövidítés: GAZ-SYSTEM
Jogi forma: joint stock company
Honlap: http://en.gaz-system.pl/

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Vállalatok és vállalatcsoportok

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Jan Chadam
Beosztás: President of the Management Board

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Piotr Kus
Beosztás: Director - Brussels Office

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Mszczonowska  4
Warszawa 02-337
LENGYELORSZÁG
Telefonszám: (+48) 222201800
Faxszám: (+48) 222201606
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. – Brussels Office

Boulevard Saint-Michel 47,
1040 Brussels

phone +32 2 400 00 27,
fax +32 2 400 00 32
e-mail: brussels.office@gaz-system.pl

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. is a joint stock company, wholly owned by Polish State Treasury. It is a strategic company for Poland’s economy and energy security.

GAZ-SYSTEM is an independent and fully unbundled transmission system operator (TSO) for natural gas. It is providing equal services to all entities on non-discriminatory basis.

GAZ-SYSTEM’s key task is the transport of gas via the transmission network throughout Poland to supply gas to the distribution networks and final customers connected to the transmission system. The Company is also responsible for construction and further operation of the LNG Terminal in Świnoujście.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • regionális
 • országos
 • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 5
Kiegészítő információk: GAZ-SYSTEM established its Brussels Office in May 2008. Since then, it closely follows the activities of the European Institutions concerning energy and gas markets. The office represents Company during official events, various working groups, workshops or conferences. It is also liaising the Company's headquarters with sectoral organisations based in Brussels.

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


The Brussels office was coordinating the Company's activities in the EU Policy area. The main interest
was towards EU policy initiatives in the field of energy infrastructure: EIP, CEF, current and future
TENE Guidelines, Energy Strategy 2020, Roadmap 2050, etc.

Company's Representatives are directly involved in the work of ad-hoc working groups for natural
gas - working on PCIs evaluation and selection for the new TENe guidelines.

GAZ-SYSTEM is also involved in TSOs work on network codes development, TYNDP and GRIPs
(Regional Invesment Plans).

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Belső piac
 • Éghajlatpolitika
 • Energiaügy
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Kereskedelem
 • Költségvetés
 • Környezetvédelem
 • Közlekedés és szállítás
 • Kül- és biztonságpolitika
 • Külkapcsolatok
 • Kutatás és technológia
 • Regionális politika
 • Transzeurópai hálózatok
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
GAZ-SYSTEM belongs to the following organisations: ENTSOG, GIE, GERG, Marcogaz, EASEE-GAS, Baltic Gas, International Gas Union.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 81 562 547 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:

The financial data above reflects the approximate amount of grants provided to GAZ-SYSTEM in 2013 calendar/financial year within the scope of following EU support schemes:
-TEN-E
-EEPR
-Structural Funds


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.

A szervezet önmagára nézve kötelező érvényűnek nyilvánította az alábbi kódexet is:
I subscribe - Piotr Kus