Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Tunnistenumero rekisterissä: 00105537635-20
Rekisteröintipäivä: 09/01/2012 12:07:02

Tietoja päivitetty viimeksi: 06/01/2015 11:20:26
Edellinen vuotuinen päivitys: 06/01/2015 11:20:26

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM

joint stock company

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Yritykset ja ryhmät

    Yhteystiedot

Mszczonowska, 4
02-337 Warszawa
PUOLA

(+48) 222201800

(+48) 222201606

Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. – Brussels Office

Boulevard Saint-Michel 47,
1040 Brussels

phone +32 2 400 00 27,
fax +32 2 400 00 32
e-mail: brussels.office@gaz-system.pl

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Jan Chadam

President of the Management Board

    EU-suhteista vastaava henkilö

Piotr Kus

Director - Brussels Office

    Tavoitteet ja tehtävät

Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. is a joint stock company, wholly owned by Polish State Treasury. It is a strategic company for Poland’s economy and energy security.

GAZ-SYSTEM is an independent and fully unbundled transmission system operator (TSO) for natural gas. It is providing equal services to all entities on non-discriminatory basis.

GAZ-SYSTEM’s key task is the transport of gas via the transmission network throughout Poland to supply gas to the distribution networks and final customers connected to the transmission system. The Company is also responsible for construction and further operation of the LNG Terminal in Świnoujście.

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia
 • alue-/paikallistaso

    Toimet

The Brussels office was coordinating the Company's activities in the EU Policy area. The main interest
was towards EU policy initiatives in the field of energy infrastructure:
- TENE Guidelines and PCI selection and application process
- Energy Union Initiative,
- European Energy Security Strategy,
- Progress of Internal Energy Market.

GAZ-SYSTEM was also following closely the EC activities concerning the Security of Gas Supply in relation to the situation in Ukraine and Eastern supply direction, particularly stress-tests.

Company's Representatives are directly involved in the work of ad-hoc working groups for natural
gas - working on PCIs evaluation and selection for the new TENe guidelines.

GAZ-SYSTEM is also involved in TSOs work on network codes development on the ENTSOG forum. In 2014 it was also working on new edition of 10-year Network Development Plan of ENTSOG and on GRIPs(Regional Invesment Plans)for BEMIP and CEE Regions.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

6

GAZ-SYSTEM established its Brussels Office in May 2008. Since then, it closely follows the activities of the European Institutions concerning energy and gas markets. The office represents Company during official events, various working groups, workshops or conferences. It is also liaising the Company's headquarters with sectoral organisations based in Brussels.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Piotr KUS 08/11/2014 06/11/2015

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Ympäristö

    Jäsenet ja jäsenyydet

GAZ-SYSTEM belongs to the following organisations: ENTSOG, GIE, GERG, Marcogaz, EASEE-GAS, Baltic Gas, International Gas Union, Energy Charter Treaty Industry Advisory Panel.

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

< 50 000  €

0 €

37 484 000 €

The financial data above reflects the approximate net amount of grants provided to GAZ-SYSTEM in 2014 calendar/financial year within the scope of following EU support schemes:
-TEN-E
-EEPR
-Structural Funds

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
I subscribe - Piotr Kus