Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Tunnistenumero rekisterissä: 00105537635-20
Rekisteröintipäivä: 9.1.2012 12:07:02

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.1.2014 13:38:25
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.1.2014 13:38:25


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Lyhenne: GAZ-SYSTEM
Organisaation oikeudellinen muoto: joint stock company
Internet-osoite: http://en.gaz-system.pl/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jan Chadam
Tehtävä organisaatiossa: President of the Management Board

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Piotr Kus
Tehtävä organisaatiossa: Director - Brussels Office

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Mszczonowska  4
02-337 Warszawa
PUOLA
Puhelinnumero: (+48) 222201800
Faksinumero: (+48) 222201606
Muita yhteystietoja: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. – Brussels Office

Boulevard Saint-Michel 47,
1040 Brussels

phone +32 2 400 00 27,
fax +32 2 400 00 32
e-mail: brussels.office@gaz-system.pl

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. is a joint stock company, wholly owned by Polish State Treasury. It is a strategic company for Poland’s economy and energy security.

GAZ-SYSTEM is an independent and fully unbundled transmission system operator (TSO) for natural gas. It is providing equal services to all entities on non-discriminatory basis.

GAZ-SYSTEM’s key task is the transport of gas via the transmission network throughout Poland to supply gas to the distribution networks and final customers connected to the transmission system. The Company is also responsible for construction and further operation of the LNG Terminal in Świnoujście.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja GAZ-SYSTEM established its Brussels Office in May 2008. Since then, it closely follows the activities of the European Institutions concerning energy and gas markets. The office represents Company during official events, various working groups, workshops or conferences. It is also liaising the Company's headquarters with sectoral organisations based in Brussels.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The Brussels office was coordinating the Company's activities in the EU Policy area. The main interest
was towards EU policy initiatives in the field of energy infrastructure: EIP, CEF, current and future
TENE Guidelines, Energy Strategy 2020, Roadmap 2050, etc.

Company's Representatives are directly involved in the work of ad-hoc working groups for natural
gas - working on PCIs evaluation and selection for the new TENe guidelines.

GAZ-SYSTEM is also involved in TSOs work on network codes development, TYNDP and GRIPs
(Regional Invesment Plans).

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
GAZ-SYSTEM belongs to the following organisations: ENTSOG, GIE, GERG, Marcogaz, EASEE-GAS, Baltic Gas, International Gas Union.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 81 562 547 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

The financial data above reflects the approximate amount of grants provided to GAZ-SYSTEM in 2013 calendar/financial year within the scope of following EU support schemes:
-TEN-E
-EEPR
-Structural Funds


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
I subscribe - Piotr Kus