Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Identifikační číslo v rejstříku: 00105537635-20
Datum registrace: 9.1.12 12:07:02

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 9.1.14 13:38:25
Datum poslední roční aktualizace je 9.1.14 13:38:25


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Zkratka: GAZ-SYSTEM
Právní forma joint stock company
Internetové stránky: http://en.gaz-system.pl/

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jan Chadam
Funkce: President of the Management Board

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Piotr Kus
Funkce: Director - Brussels Office

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Mszczonowska  4
02-337 Warszawa
POLSKO
Telefon: (+48) 222201800
Číslo faxu: (+48) 222201606
Další kontaktní údaje: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. – Brussels Office

Boulevard Saint-Michel 47,
1040 Brussels

phone +32 2 400 00 27,
fax +32 2 400 00 32
e-mail: brussels.office@gaz-system.pl

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. is a joint stock company, wholly owned by Polish State Treasury. It is a strategic company for Poland’s economy and energy security.

GAZ-SYSTEM is an independent and fully unbundled transmission system operator (TSO) for natural gas. It is providing equal services to all entities on non-discriminatory basis.

GAZ-SYSTEM’s key task is the transport of gas via the transmission network throughout Poland to supply gas to the distribution networks and final customers connected to the transmission system. The Company is also responsible for construction and further operation of the LNG Terminal in Świnoujście.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace: GAZ-SYSTEM established its Brussels Office in May 2008. Since then, it closely follows the activities of the European Institutions concerning energy and gas markets. The office represents Company during official events, various working groups, workshops or conferences. It is also liaising the Company's headquarters with sectoral organisations based in Brussels.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


The Brussels office was coordinating the Company's activities in the EU Policy area. The main interest
was towards EU policy initiatives in the field of energy infrastructure: EIP, CEF, current and future
TENE Guidelines, Energy Strategy 2020, Roadmap 2050, etc.

Company's Representatives are directly involved in the work of ad-hoc working groups for natural
gas - working on PCIs evaluation and selection for the new TENe guidelines.

GAZ-SYSTEM is also involved in TSOs work on network codes development, TYNDP and GRIPs
(Regional Invesment Plans).

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
GAZ-SYSTEM belongs to the following organisations: ENTSOG, GIE, GERG, Marcogaz, EASEE-GAS, Baltic Gas, International Gas Union.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 81 562 547 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

The financial data above reflects the approximate amount of grants provided to GAZ-SYSTEM in 2013 calendar/financial year within the scope of following EU support schemes:
-TEN-E
-EEPR
-Structural Funds


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
I subscribe - Piotr Kus