Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Identifikační číslo v rejstříku: 00105537635-20
Datum registrace: 09/01/2012 12:07:02

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/01/2015 11:20:26
Datum poslední roční aktualizace je: 06/01/2015 11:20:26

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM

joint stock company

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Mszczonowska, 4
02-337 Warszawa
POLSKO

(+48) 222201800

(+48) 222201606

Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. – Brussels Office

Boulevard Saint-Michel 47,
1040 Brussels

phone +32 2 400 00 27,
fax +32 2 400 00 32
e-mail: brussels.office@gaz-system.pl

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jan Chadam

President of the Management Board

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Piotr Kus

Director - Brussels Office

    Cíle a úkoly

Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. is a joint stock company, wholly owned by Polish State Treasury. It is a strategic company for Poland’s economy and energy security.

GAZ-SYSTEM is an independent and fully unbundled transmission system operator (TSO) for natural gas. It is providing equal services to all entities on non-discriminatory basis.

GAZ-SYSTEM’s key task is the transport of gas via the transmission network throughout Poland to supply gas to the distribution networks and final customers connected to the transmission system. The Company is also responsible for construction and further operation of the LNG Terminal in Świnoujście.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

The Brussels office was coordinating the Company's activities in the EU Policy area. The main interest
was towards EU policy initiatives in the field of energy infrastructure:
- TENE Guidelines and PCI selection and application process
- Energy Union Initiative,
- European Energy Security Strategy,
- Progress of Internal Energy Market.

GAZ-SYSTEM was also following closely the EC activities concerning the Security of Gas Supply in relation to the situation in Ukraine and Eastern supply direction, particularly stress-tests.

Company's Representatives are directly involved in the work of ad-hoc working groups for natural
gas - working on PCIs evaluation and selection for the new TENe guidelines.

GAZ-SYSTEM is also involved in TSOs work on network codes development on the ENTSOG forum. In 2014 it was also working on new edition of 10-year Network Development Plan of ENTSOG and on GRIPs(Regional Invesment Plans)for BEMIP and CEE Regions.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

6

GAZ-SYSTEM established its Brussels Office in May 2008. Since then, it closely follows the activities of the European Institutions concerning energy and gas markets. The office represents Company during official events, various working groups, workshops or conferences. It is also liaising the Company's headquarters with sectoral organisations based in Brussels.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Piotr KUS 08/11/2014 06/11/2015

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

GAZ-SYSTEM belongs to the following organisations: ENTSOG, GIE, GERG, Marcogaz, EASEE-GAS, Baltic Gas, International Gas Union, Energy Charter Treaty Industry Advisory Panel.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 50 000  €

0 €

37 484 000 €

The financial data above reflects the approximate net amount of grants provided to GAZ-SYSTEM in 2014 calendar/financial year within the scope of following EU support schemes:
-TEN-E
-EEPR
-Structural Funds

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
I subscribe - Piotr Kus