Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Identifikační číslo v rejstříku: 00105537635-20
Datum registrace: 09/01/2012 12:07:02

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 11/03/2016 13:13:46
Datum poslední roční aktualizace je: 11/03/2016 13:13:46
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 11/03/2017

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

OGP GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM

joint stock company

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Mszczonowska, 4
02-337 Warszawa
POLSKO

(+48)222201800

boulevard Saint Michel 47
1040 Bruksela
BELGIE

(+32)24000027

    Osoba s právní odpovědností

pan  Tomasz Stępień

President of the Management Board

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Piotr Kuś

Director - Brussels Office

    Cíle a úkoly

Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. is a joint stock company, wholly owned by Polish State Treasury. It is a strategic company for Poland’s economy and energy security.

GAZ-SYSTEM is an independent and fully unbundled transmission system operator (TSO) for natural gas. It is providing equal services to all entities on non-discriminatory basis.

GAZ-SYSTEM’s key task is the transport of gas via the transmission network throughout Poland to supply gas to the distribution networks and final customers connected to the transmission system. The Company is also responsible for construction and further operation of the LNG Terminal in Świnoujście.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

III Energy Package
Energy Union, with all the underlying legislative, non-legislative proposals, communications and policy initiatives
EU Infrastructure Policy - TENE Regulation and CEF funding
Gas Target Model II

Support of Gas Naturally Campaign via sector organisations in which GAZ-SYSTEM is a member - GIE, Marcogaz.


 

Support to BEMIP High Level Working Group - GAZ-SYSTEM representatives

Participation in EC initiatives concerning natural gas market, security of supply and infrastructure e.g. Conferences and Workshops on EU Infrastructure Policy, New technologies and innovations in energy sector (power-2-gas, bioenergy)

GAZ-SYSTEM as a TSO and infrastructure project promoter takes part in regional groups with EC.
Starting from 2009 Company is represented in BEMIP Gas Working Group with various subgroups, Since 2011 it takes part in NSI East gas Working Grooup.

With implementation of new TENE regulation GAZ-SYSTEM is participating in its BEMIP, NSI East Gas and Southern Gas Corridor Working Groups, various cross-regional meetings as well as the observer to CESEC group.

Ne

Ne

The Brussels office was coordinating the Company's activities in the EU Policy area. The main interest was towards EU policy initiatives in the field of energy infrastructure:
- TENE Guidelines and PCI selection and application process
- Energy Union Initiative,
- III Energy Package

GAZ-SYSTEM was also following closely the EC activities concerning the Security of Gas Supply in relation to the situation in Ukraine and Eastern supply direction.

Company's Representatives are directly involved in the work of ad-hoc working groups for natural gas - working on PCIs evaluation and selection for the new TENe guidelines.

GAZ-SYSTEM is also involved in TSOs work on network codes development on the ENTSOG forum. In 2015 it was also working on new edition of 10-year Network Development Plan of ENTSOG.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 2   75%: 1  

3

2,8

GAZ-SYSTEM established its Brussels Office in May 2008. Since then, it closely follows the activities of the European Institutions concerning energy and gas markets. The office represents Company during official events, various working groups, workshops or conferences. It is also liaising the Company's headquarters with sectoral organisations based in Brussels.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Piotr KUS 11/11/2016 09/11/2017
Artur Woźniak 16/03/2016 14/03/2017

    Oblasti zájmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

nie dotyczy

GAZ-SYSTEM belongs to the following organisations: ENTSOG, GIE, GERG, Marcogaz, EASEE-GAS, International Gas Union, Energy Charter Treaty Industry Advisory Panel.

    Finanční údaje

01/2015  -  12/2015

>= 100 000 € a < 199 999 €

0 €

n/a

17 893 387 €

TEN-E, CEF, Structural Funds

The financial data above reflects the approximate net amount of grants provided to GAZ-SYSTEM in 2014 calendar/financial year within the scope of following EU support schemes:
-TEN-E
-EEPR
-Structural Funds

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.