Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

GEODE

Inschrijvingsnummer in het register 00098856602-24
Inschrijvingsdatum: 7-9-11 14:25:37

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 18-8-14 11:55:57
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 18-8-14 11:55:57


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: GEODE
Acroniem:
Rechtsvorm: A.I.S.B.L
Website: http://www.geode-eu.org

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Ondernemingen & groepen ondernemingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Carmen Gimeno
Functie: Secretary General

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Carmen  Gimeno
Functie: Secretary General

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Avenue Marnix  28
1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+0032) 22044460
Faxnummer: (+0032) 22044469
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The aim of this association is to facilitate and encourage the industrial and commercial
activities of its members.
Its objectives are therefore to:

a - develop and promote the activities of its members

b- promote and uphold the interests of its members especially within the European
Institutions

c - foster interchanges between the members so as to promote trade and the exchange of
information and so as to encourage them to give one another mutual support in the course
of their transactions or activities.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 4
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Carmen Gimeno 8-3-14 6-3-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


1.Regulation-Tariffs structure development
2.Smart Cities - Energy mix and interaction between electricity , gas, heating and Transport, electrical and gasvehicles, storage
3.The future role of gas , including Biogas
4.The Energy Efficiency Directive Implementation Process
5. CHP, heating & cooling
6. Communication on Internal Market -Generation Adequacy & Capicity Mechanisms
7- Green Paper : A 2030 framwork for climate and energy policies
8. Renewabl- intergration of Systems (Incentivation of microgeneration)

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Concurrentie
 • Energie
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Onderzoek en technologie
 • Trans-Europese netwerken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 500000  € en < 600000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.