Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Tunnistenumero rekisterissä: 00083144163-25
Rekisteröintipäivä: 13/09/2010 12:11:28

Tietoja päivitetty viimeksi: 27/04/2015 13:01:02
Edellinen vuotuinen päivitys: 27/04/2015 13:01:02
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

UNNPR

Organizaţie profesională cu statut statut de persoană juridică, înfiinţată prin lege

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Ammattiliitot ja ammatilliset yhdistykset

    Yhteystiedot

Gen. H.M. Berthelot, 41
010164 Bucureşti
ROMANIA

(+40) 0213139920

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Dumitru Viorel Mănescu

Preşedinte

    EU-suhteista vastaava henkilö

Raul Mihai Rădoi

Expert afaceri europene - reprezentant la Bruxelles

    Tavoitteet ja tehtävät

Conform Legii nr. 36/1995 (Art. 27) Notarii publici din România se constituie în Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care îsi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.
Art. 28. Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din câte un reprezentant al fiecarei Camere a Notarilor Publici, din care se aleg presedintele si doi vicepresedinti, în conditiile stabilite prin Statutul Uniunii.
Consiliul uniunii are între atribuţiile prevăzute la acelaşi articol reprezentarea UNNPR în raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

Conform Statutului UNNPR:

Art. 6.(1) Uniunea asigura perfectionarea activitatii profesionale, pregatirea profesionala a notarilor publici, intarirea autoritatii si prestigiului institutiei prin:

-informarea cu privire la practica notariala, judiciara si doctrina de specialitate;
-organizarea de colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane si alte forme de intâlniri la nivel zonal, national si international;
- editarea unor publicatii proprii pe probleme de doctrina, practica, drept comparat, a breviarului legislativ al actelor privind aspecte din activitatea organelor de conducere ale Uniunii, a participarii la reuniuni, schimburi de experienta in tara si strainatate;
organizarea si exercitarea controlului profesional si administrativ;
- elaborarea unor sinteze de probleme rezultate din controlul profesional, financiar si administrativ;
unificarea practicii notariale si aplicarea unitara a legii, in special, cu privire la: activitatea notariala, conduita notarilor, pregatirea si formarea profesionala a stagiarilor, evidentele notariale, conditiile de functionare a birourilor notariale si de conservare a arhivelor acestora, furnizarea datelor statistice;
introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea notariala;
- asigurarea conditiilor necesare exprimarii de catre notarii publici a opiniilor cu caracter profesional si statutar, in publicatiile Uniunii, ale Uniunii Internationale a Notariatului Latin, in alte publicatii de specialitate, precum si delegarea acestora la manifestari nationale si internationale de interes notarial.

  • euroopanlaajuisia
  • maailmanlaajuisia
  • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

- Justitie civila
- Succesiuni (regulamentul UE 650/2014)
- Circulatia actelor autentice
- Regimuri matrimoniale
- Justice Scoreboard
- Reteaua Judiciara Europeana,
- Piata interna, etc.

Realizarea unei rubrici privind actualitatea europeana si noutatile legislative UE in Buletinul Notarilor Publici - revista de specialitate a notarilor din Romania.


 

En

En

Judicial Training - Expert Group

En

En

Urmărirea evoluţiilor politicilor şi legislaţiei UE în domenii precum: Justiţia, piaţa internă, concurenţa, protecţia consumatorilor, întreprinderi, etc.; furnizarea şi exprimarea la Bruxelles a poziţiilor UNNPR în aceste domenii; informarea cu regularitate a notarilor publici români şi a organizaţiei naţionale reprezentative în privinţa evoluţiilor menţionate.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

O persoana, reprezentant permanent la Bruxelles (Raul Radoi).
Alaturi de atributiile legate de participarea la activitatea Consiliului Notariatelor din UE, Reteaua Notariala Europeana, urmareste si activitatea UE in domeniile mentionate.

Nu dedica tot timpul profesional activitatilor mentionate, ci doar o parte din acest timp. Majoritatea timpului este afectat activitatii la nivel CNUE, RNE, etc. precum si altor sarcini dispuse de UNNPR.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Kilpailu
  • Kuluttaja-asiat
  • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
  • Sisäasiat
  • Sisämarkkinat
  • Tietoyhteiskunta
  • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

www.cnue.eu
www.arert.eu

UNNPR este membru al:
Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană - Council of the Notariats of the European Union (CNUE)şi al
Asociaţiei Reţelei Europene de Registre Testamentare (ARERT).

UNNPR conduce prin reprezentantul sau la Bruxelles, dl. Raul Radoi, Reteaua Notariala Europeana - strutura de interlocutori in cadrul CNUE menita sa sprijine activitatea notarilor publici in cazuri cu elemente de extraneitate.

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € - < 99 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

Estimarea de la punctul 2 se referă la cheltuielile de reprezentare a Uniunii Notarilor la Bruxelles, in special la Consiliul Notariatelor din Uniunea European, precum si pe langa UE. Intelegem prin acestea cheltuielile estimative la aceasta ora pe care le presupun in anul precedent salarizarea si locuirea la Bruxelles reprezentantului UNNPR, precum si cheltuielile legate de buna desfasurare a activitatii sale efective la fata locului si cheltuieli de deplasare. Acestea sunt elementele ce compun in mod exclusiv natura cheltuielilor efectuate de organizatia noastra pentru reprezentarea sa permanenta la Bruxelles.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.