Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Tunnistenumero rekisterissä: 00083144163-25
Rekisteröintipäivä: 13.9.2010 12:11:28

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 4.9.2013 15:16:24
Edellinen vuotuinen päivitys: 4.9.2013 15:16:24


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
Lyhenne: UNNPR
Organisaation oikeudellinen muoto: Organizaţie profesională cu statut statut de persoană juridică, înfiinţată prin lege
Internet-osoite: http://www.uniuneanotarilor.ro

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Dumitru Viorel Mănescu
Tehtävä organisaatiossa: Preşedinte

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Raul Mihai Rădoi
Tehtävä organisaatiossa: Expert afaceri europene - reprezentant la Bruxelles

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Gen. H.M. Berthelot  41
010164 Bucureşti
ROMANIA
Puhelinnumero: (+40) 0213139920
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Reprezentant UNNPR la Bruxelles
Dl. Raul Mihai Rădoi

Contact:
Avenue de l'Opale 51
1030 Bruxelles
Tel. (+32) 0476 586 128; (+40) 0723 313 152
Fax (+32) 02 732 83 34
E-mail: bruxelles@unnpr.ro, cnuero@unnpr.ro

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Conform Legii nr. 36/1995 (Art. 27) Notarii publici din România se constituie în Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care îsi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.
Art. 28. Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din câte un reprezentant al fiecarei Camere a Notarilor Publici, din care se aleg presedintele si doi vicepresedinti, în conditiile stabilite prin Statutul Uniunii.
Consiliul uniunii are între atribuţiile prevăzute la acelaşi articol reprezentarea UNNPR în raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

Conform Statutului UNNPR:

Art. 6.(1) Uniunea asigura perfectionarea activitatii profesionale, pregatirea profesionala a notarilor publici, intarirea autoritatii si prestigiului institutiei prin:

-informarea cu privire la practica notariala, judiciara si doctrina de specialitate;
-organizarea de colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane si alte forme de intâlniri la nivel zonal, national si international;
- editarea unor publicatii proprii pe probleme de doctrina, practica, drept comparat, a breviarului legislativ al actelor privind aspecte din activitatea organelor de conducere ale Uniunii, a participarii la reuniuni, schimburi de experienta in tara si strainatate;
organizarea si exercitarea controlului profesional si administrativ;
- elaborarea unor sinteze de probleme rezultate din controlul profesional, financiar si administrativ;
unificarea practicii notariale si aplicarea unitara a legii, in special, cu privire la: activitatea notariala, conduita notarilor, pregatirea si formarea profesionala a stagiarilor, evidentele notariale, conditiile de functionare a birourilor notariale si de conservare a arhivelor acestora, furnizarea datelor statistice;
introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea notariala;
- asigurarea conditiilor necesare exprimarii de catre notarii publici a opiniilor cu caracter profesional si statutar, in publicatiile Uniunii, ale Uniunii Internationale a Notariatului Latin, in alte publicatii de specialitate, precum si delegarea acestora la manifestari nationale si internationale de interes notarial.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Urmărirea evoluţiilor politicilor şi legislaţiei UE în domenii precum: Justiţia, piaţa internă, concurenţa, protecţia consumatorilor, întreprinderi, etc.; furnizarea şi exprimarea la Bruxelles a poziţiilor UNNPR în aceste domenii; informarea cu regularitate a notarilor publici români şi a organizaţiei naţionale reprezentative în privinţa evoluţiilor menţionate.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
UNNPR este membru al:
Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană - Council of the Notariats of the European Union (CNUE)şi al
Asociaţiei Reţelei Europene de Registre Testamentare (ARERT),
Retelei Notariale Europene

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 09/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Estimarea de la punctul 2 se referă la cheltuielile directe de reprezentare a Uniunii Notarilor pe lângă instituţiile europene şi Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeana. Intelegem prin acestea cheltuielile estimative la aceasta ora pe care le presupun in anul curent salarizarea si locuirea la Bruxelles reprezentantului UNNPR, precum si cheltuielile legate de buna desfasurare a activitatii sale efective la fata locului si cheltuieli de deplasare. Acestea sunt elementele ce compun in mod exclusiv natura cheltuielilor efectuate de organizatia noastra pentru reprezentarea sa permanenta la Bruxelles.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.