Navigationsleiste

Weitere Extras

 • Druckversion
 • Text verkleinern
 • Text vergrößern
 • kontrastreiche Version
 • Standardfarbe wählen
Profil der Organisation

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Registriernummer: 00083144163-25
Anmeldungsdatum: 13.09.10 12:11:28

Die letzte Änderung der Angaben zu dieser Organisation datiert vom 04.09.13 15:16:24
Das Datum der letzten jährlichen Aktualisierung war: 04.09.13 15:16:24


Eingeschriebene Organisation oder Einzelperson

Name oder Firmenname: Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
Akronym: UNNPR
Rechtlicher Status: Organizaţie profesională cu statut statut de persoană juridică, înfiinţată prin lege
Internetadresse: http://www.uniuneanotarilor.ro

Bereiche

Bereich: II – In-House-Lobbyisten, Gewerbe- und Berufsverbände
… oder genauer gesagt: Gewerbe-, Wirtschafts- und Berufsverbände

Person mit rechtlicher Verantwortung

Vorname, Name: Herr  Dumitru Viorel Mănescu
Funktion: Preşedinte

Dauerhaft mit EU-Beziehungen beauftragte Person

Vorname, Name: Herr  Raul Mihai Rădoi
Funktion: Expert afaceri europene - reprezentant la Bruxelles

Adresse:

Adresse des Sitzes der Organisation: Gen. H.M. Berthelot  41
010164 Bucureşti
RUMÄNIEN
Telefonnummer: (+40) 0213139920
Faxnummer: (+) 
Adresszusätze: Reprezentant UNNPR la Bruxelles
Dl. Raul Mihai Rădoi

Contact:
Avenue de l'Opale 51
1030 Bruxelles
Tel. (+32) 0476 586 128; (+40) 0723 313 152
Fax (+32) 02 732 83 34
E-mail: bruxelles@unnpr.ro, cnuero@unnpr.ro

Ziele und Aufgaben

Ziele und Aufgaben der Organisation: Conform Legii nr. 36/1995 (Art. 27) Notarii publici din România se constituie în Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care îsi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.
Art. 28. Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din câte un reprezentant al fiecarei Camere a Notarilor Publici, din care se aleg presedintele si doi vicepresedinti, în conditiile stabilite prin Statutul Uniunii.
Consiliul uniunii are între atribuţiile prevăzute la acelaşi articol reprezentarea UNNPR în raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

Conform Statutului UNNPR:

Art. 6.(1) Uniunea asigura perfectionarea activitatii profesionale, pregatirea profesionala a notarilor publici, intarirea autoritatii si prestigiului institutiei prin:

-informarea cu privire la practica notariala, judiciara si doctrina de specialitate;
-organizarea de colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane si alte forme de intâlniri la nivel zonal, national si international;
- editarea unor publicatii proprii pe probleme de doctrina, practica, drept comparat, a breviarului legislativ al actelor privind aspecte din activitatea organelor de conducere ale Uniunii, a participarii la reuniuni, schimburi de experienta in tara si strainatate;
organizarea si exercitarea controlului profesional si administrativ;
- elaborarea unor sinteze de probleme rezultate din controlul profesional, financiar si administrativ;
unificarea practicii notariale si aplicarea unitara a legii, in special, cu privire la: activitatea notariala, conduita notarilor, pregatirea si formarea profesionala a stagiarilor, evidentele notariale, conditiile de functionare a birourilor notariale si de conservare a arhivelor acestora, furnizarea datelor statistice;
introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea notariala;
- asigurarea conditiilor necesare exprimarii de catre notarii publici a opiniilor cu caracter profesional si statutar, in publicatiile Uniunii, ale Uniunii Internationale a Notariatului Latin, in alte publicatii de specialitate, precum si delegarea acestora la manifestari nationale si internationale de interes notarial.
Die Interessen der Organisation sind auf folgender Ebene/auf folgenden Ebenen anzusiedeln:
 • national
 • europäisch
 • weltweit

Anzahl der Personen, die an Tätigkeiten im Rahmen des Transparenzregisters beteiligt sind

Anzahl der Personen: 1
Zusätzliche Informationen:

Personen, die für den Zugang zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments akkreditiert sind

Keine akkreditierten Personen

Tätigkeiten

Wichtigste EU-Initiativen, die im Vorjahr durch Tätigkeiten im Rahmen des Transparenzregisters abgedeckt wurden :


Urmărirea evoluţiilor politicilor şi legislaţiei UE în domenii precum: Justiţia, piaţa internă, concurenţa, protecţia consumatorilor, întreprinderi, etc.; furnizarea şi exprimarea la Bruxelles a poziţiilor UNNPR în aceste domenii; informarea cu regularitate a notarilor publici români şi a organizaţiei naţionale reprezentative în privinţa evoluţiilor menţionate.

Interessengebiete für E-Mail-Benachrichtigungen zu Konsultationen und Fahrplänen („Roadmaps“)

Von der Organisation angegebene Interessenschwerpunkte:
 • Binnenmarkt
 • Informationsgesellschaft
 • Innere Angelegenheiten
 • Justiz und grundrechte
 • Unternehmen
 • Verbraucher
 • Wettbewerb

Netzwerke

Angaben zur Mitgliedschaft der Organisation in Verbänden, Dachverbänden oder Netzwerken, wenn auch nur gelegentlich, Beschreibung der Verbindungen.
UNNPR este membru al:
Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană - Council of the Notariats of the European Union (CNUE)şi al
Asociaţiei Reţelei Europene de Registre Testamentare (ARERT),
Retelei Notariale Europene

Angaben zu den Finanzen

Geschäftsjahr: 01/2013 - 09/2013
Geschätzte Kosten der direkten Lobbyarbeit der Organisation bei den EU-Organen für dieses Geschäftsjahr: >= 50000  € und < 100000  €
Betrag und Quelle der Finanzmittel aus den EU-Institutionen im Finanzjahr n-1 der Registrierung
Öffentliches Auftragswesen: 0 €
Zuschüsse: 0 €
Weitere Angaben der Organisation zu den Finanzen im Sinne der Transparenz:

Estimarea de la punctul 2 se referă la cheltuielile directe de reprezentare a Uniunii Notarilor pe lângă instituţiile europene şi Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeana. Intelegem prin acestea cheltuielile estimative la aceasta ora pe care le presupun in anul curent salarizarea si locuirea la Bruxelles reprezentantului UNNPR, precum si cheltuielile legate de buna desfasurare a activitatii sale efective la fata locului si cheltuieli de deplasare. Acestea sunt elementele ce compun in mod exclusiv natura cheltuielilor efectuate de organizatia noastra pentru reprezentarea sa permanenta la Bruxelles.

Verhaltenskodex

Mit der Registrierung hat die Organisation den Verhaltenskodex des Transparenzregisters unterzeichnet.