Navigationsleiste

Weitere Extras    Profil der Organisation

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Registriernummer: 00083144163-25
Anmeldungsdatum: 13/09/2010 12:11:28

Die Angaben zu diesem Rechtssubjekt wurden zuletzt geändert am: 27/04/2015 13:01:02
Das Datum der letzten jährlichen Aktualisierung war: 27/04/2015 13:01:02
Nächste Aktualisierung spätestens fällig am: 27/04/2016

    Eingeschriebene Organisation oder Einzelperson

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

UNNPR

Organizaţie profesională cu statut statut de persoană juridică, înfiinţată prin lege

    Registrierungskategorie

II - In-House-Lobbyisten, Gewerbe-, Wirtschafts- und Berufsverbände

Gewerkschaften und Berufsverbände

    Adresse

Gen. H.M. Berthelot, 41
010164 Bucureşti
RUMÄNIEN

(+40) 0213139920

    Person mit rechtlicher Verantwortung

Herr  Dumitru Viorel Mănescu

Preşedinte

    Mit EU-Beziehungen beauftragte Person

Herr  Raul Mihai Rădoi

Expert afaceri europene - reprezentant la Bruxelles

    Ziele und Aufgaben

Conform Legii nr. 36/1995 (Art. 27) Notarii publici din România se constituie în Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care îsi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.
Art. 28. Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din câte un reprezentant al fiecarei Camere a Notarilor Publici, din care se aleg presedintele si doi vicepresedinti, în conditiile stabilite prin Statutul Uniunii.
Consiliul uniunii are între atribuţiile prevăzute la acelaşi articol reprezentarea UNNPR în raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

Conform Statutului UNNPR:

Art. 6.(1) Uniunea asigura perfectionarea activitatii profesionale, pregatirea profesionala a notarilor publici, intarirea autoritatii si prestigiului institutiei prin:

-informarea cu privire la practica notariala, judiciara si doctrina de specialitate;
-organizarea de colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane si alte forme de intâlniri la nivel zonal, national si international;
- editarea unor publicatii proprii pe probleme de doctrina, practica, drept comparat, a breviarului legislativ al actelor privind aspecte din activitatea organelor de conducere ale Uniunii, a participarii la reuniuni, schimburi de experienta in tara si strainatate;
organizarea si exercitarea controlului profesional si administrativ;
- elaborarea unor sinteze de probleme rezultate din controlul profesional, financiar si administrativ;
unificarea practicii notariale si aplicarea unitara a legii, in special, cu privire la: activitatea notariala, conduita notarilor, pregatirea si formarea profesionala a stagiarilor, evidentele notariale, conditiile de functionare a birourilor notariale si de conservare a arhivelor acestora, furnizarea datelor statistice;
introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea notariala;
- asigurarea conditiilor necesare exprimarii de catre notarii publici a opiniilor cu caracter profesional si statutar, in publicatiile Uniunii, ale Uniunii Internationale a Notariatului Latin, in alte publicatii de specialitate, precum si delegarea acestora la manifestari nationale si internationale de interes notarial.

  • europäisch
  • weltweit
  • national

    In den Anwendungsbereich des Registers fallende spezielle Tätigkeiten

- Justitie civila
- Succesiuni (regulamentul UE 650/2014)
- Circulatia actelor autentice
- Regimuri matrimoniale
- Justice Scoreboard
- Reteaua Judiciara Europeana,
- Piata interna, etc.

Realizarea unei rubrici privind actualitatea europeana si noutatile legislative UE in Buletinul Notarilor Publici - revista de specialitate a notarilor din Romania.


 

Nein

Nein

Judicial Training - Expert Group

Nein

Nein

Urmărirea evoluţiilor politicilor şi legislaţiei UE în domenii precum: Justiţia, piaţa internă, concurenţa, protecţia consumatorilor, întreprinderi, etc.; furnizarea şi exprimarea la Bruxelles a poziţiilor UNNPR în aceste domenii; informarea cu regularitate a notarilor publici români şi a organizaţiei naţionale reprezentative în privinţa evoluţiilor menţionate.

    Zahl der Personen, die an den im obigen Kasten beschriebenen Tätigkeiten beteiligt sind

25%: 1

1

0,2

O persoana, reprezentant permanent la Bruxelles (Raul Radoi).
Alaturi de atributiile legate de participarea la activitatea Consiliului Notariatelor din UE, Reteaua Notariala Europeana, urmareste si activitatea UE in domeniile mentionate.

Nu dedica tot timpul profesional activitatilor mentionate, ci doar o parte din acest timp. Majoritatea timpului este afectat activitatii la nivel CNUE, RNE, etc. precum si altor sarcini dispuse de UNNPR.

    Personen, die für den Zugang zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments akkreditiert sind

Vorname Name Startdatum Enddatum
Raul-Mihai Radoi 18/09/2014 15/09/2015

    Interessenbereiche

  • Binnenmarkt
  • Informationsgesellschaft
  • Innere Angelegenheiten
  • Justiz und grundrechte
  • Unternehmen
  • Verbraucher
  • Wettbewerb

    Mitgliedschaft und Zugehörigkeit

www.cnue.eu
www.arert.eu

UNNPR este membru al:
Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană - Council of the Notariats of the European Union (CNUE)şi al
Asociaţiei Reţelei Europene de Registre Testamentare (ARERT).

UNNPR conduce prin reprezentantul sau la Bruxelles, dl. Raul Radoi, Reteaua Notariala Europeana - strutura de interlocutori in cadrul CNUE menita sa sprijine activitatea notarilor publici in cazuri cu elemente de extraneitate.

    Angaben zu den Finanzen

01/2014  -  12/2014

>= 50.000 € und < 99.999 €

Während des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs keine Finanzmittel von den EU-Organen erhalten

Estimarea de la punctul 2 se referă la cheltuielile de reprezentare a Uniunii Notarilor la Bruxelles, in special la Consiliul Notariatelor din Uniunea European, precum si pe langa UE. Intelegem prin acestea cheltuielile estimative la aceasta ora pe care le presupun in anul precedent salarizarea si locuirea la Bruxelles reprezentantului UNNPR, precum si cheltuielile legate de buna desfasurare a activitatii sale efective la fata locului si cheltuieli de deplasare. Acestea sunt elementele ce compun in mod exclusiv natura cheltuielilor efectuate de organizatia noastra pentru reprezentarea sa permanenta la Bruxelles.

    Verhaltenskodex

Mit der Registrierung hat die Organisation den Verhaltenskodex des Transparenzregisters unterzeichnet.