Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

MONDIMPRESA Scrl

Tunnistenumero rekisterissä: 00036532580-92
Rekisteröintipäivä: 3.11.2009 16:07:35

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 4.11.2013 13:07:31
Edellinen vuotuinen päivitys: 4.11.2013 13:07:31


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: MONDIMPRESA Scrl
Lyhenne: Mondimpresa
Organisaation oikeudellinen muoto: public body (in-house company)
Internet-osoite: http://www.mondimpresa.it

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Muut julkis- tai sekayhteisöt jne.

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Pasquale Lamorte
Tehtävä organisaatiossa: Presidente

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Antonella Marras
Tehtävä organisaatiossa: Coordinatrice

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Viale Manzoni  22
00185 Roma
ITALIA
Puhelinnumero: (+39 06) 777131
Faksinumero: (+39 06) 77713409
Muita yhteystietoja: Mondimpresa is an in-house agency of the Italian Union of Chambers of Commerce (Unioncamere has a Brussels office; contact person: flavio.burlizzi@sistemacamerale.eu)

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Mondimpresa is the national agency of the italian Chambers of commerce for the internationalisation of SMEs. Its an in-house agency of the Italian Union of Chambers of Commerce
Its services:
- information
- training
- technical assistance to Chambers' System and SMEs for company missions, brokerage events, partenariat, participation to EU projects, to projects co-financed by Structural Funds, etc
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Role and activities of the Chambers of Commerce for SMEs

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulkosuhteet
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
- Union of the Italian Chambers of Commerce (in-house agency)
- Enterprise Europe Network (member)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 1 649 207
josta julkista rahoitusta: 1 169 207
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 886 302
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
UE : 282 905
muista rahoituslähteistä: 480 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 480 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.