Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

MONDIMPRESA Scrl

Identifikationsnummer i registret: 00036532580-92
Registreringsdato: 03-11-09 16:07:35

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 04-11-13 13:07:31
Seneste årlige opdatering 04-11-13 13:07:31


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: MONDIMPRESA Scrl
Forkortelse: Mondimpresa
Retlig form: public body (in-house company)
Websted: http://www.mondimpresa.it

Kategorier

Kategori VI – Organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv.
og mere præcist: Andre offentlige eller blandede organer osv.

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Pasquale Lamorte
Stilling: Presidente

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Antonella Marras
Stilling: Coordinatrice

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Viale Manzoni  22
00185 Roma
ITALIEN
Telefonnr.: (+39 06) 777131
Faxnummer: (+39 06) 77713409
Andre kontaktoplysninger: Mondimpresa is an in-house agency of the Italian Union of Chambers of Commerce (Unioncamere has a Brussels office; contact person: flavio.burlizzi@sistemacamerale.eu)

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Mondimpresa is the national agency of the italian Chambers of commerce for the internationalisation of SMEs. Its an in-house agency of the Italian Union of Chambers of Commerce
Its services:
- information
- training
- technical assistance to Chambers' System and SMEs for company missions, brokerage events, partenariat, participation to EU projects, to projects co-financed by Structural Funds, etc
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Role and activities of the Chambers of Commerce for SMEs

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Erhverv
 • Fiskeri og akvakultur
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Handel
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Regionalpolitik
 • Told
 • Udvidelse
 • Udvikling

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 0
Antal medlemsorganisationer 0
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):

Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
- Union of the Italian Chambers of Commerce (in-house agency)
- Enterprise Europe Network (member)

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Samlet budget: 1.649.207
heraf offentlig finansiering: 1.169.207
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter:
- Tilskud:
- fra nationale kilder: 886.302
- fra lokale/regionale kilder:
UE : 282.905
anden finansiering: 480.000
- tilskud:
- medlemsbidrag: 480.000
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår:
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.