Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

The European Organization for Packaging and the Environment

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 0001976677-12
Data Reġistrazzjoni: 26/11/2008 12:07:24

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 03/11/2014 09:45:42
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 03/11/2014 09:45:42


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: The European Organization for Packaging and the Environment
Akronimu: EUROPEN
Statut legali: AISBL
Websajt: http://www.europen-packaging.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjorina  Virginia Janssens
Kariga: Managing Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  François Paquet
Kariga: EU Affairs Officer

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 6 Avenue de l'Armée 
Brussels 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32-2) 736 3600
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: EUROPEN aims to achieve a fully accessible European market for packaging used for packaged products, whereby best use is made of the role, benefits and functions of packaging in society including its contribution to sustainability goals. These include protection of products and the environment while supplying information to and meeting the needs of consumers and customers.

We gather and disseminate information on European environmental legislation covering the marketing, sourcing, manufacture and distribution of packaging used for packaged products and the management of used packaging. We support legislation that is transparent, effective, and in proportion to the impacts of packaging and packaging waste and thus allows our members maximum scope to innovate, compete and operate in a resource efficient way.

We encourage our members to take their share of responsibility in continuously improving the “sustainable footprint” of their packaging and the impact of packaging waste and be committed to contribute to supply chain resource-efficiency as a crucial part of sustainable development as described in EUROPEN's Vision of packaging's contribution to sustainable development.

We stimulate stakeholder dialogue and implement a communication programme in support of these aims to serve the packaging value chain and ensure recognition of its interests.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Virginia Janssens 22/03/2014 20/03/2015
François Paquet 27/05/2014 23/05/2015
Daniela Stefan 27/05/2014 23/05/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


advocacy and research related to packaging and environment, packaging and sustainability, sustainable consumption and production policy, economic instruments, labelling, packaging waste, development of global (ISO) Standards for Packaging and the Environment, Global Protocol on Packaging Sustainability of the Consumer Goods Forum, Food & Drink Sustainable Consumption and Production Roundtable, Retail Forum.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Intrapriżi
 • Konsumaturi
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
European Food Sustainable Consumption and Production Round Table
European Policy Centre
The Consumer Goods Forum
Efficient Consumer Response (ECR) Europe

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2014 - 11/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

EUROPEN’s activities are funded entirely from corporate fees, income from additional services provided and sales of our e-publications.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
SEAP