Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry

Identification number in the register: 00358354936-30
Registration date: 11/01/2011 12:24:38

The information on this entity was last modified on: 29/04/2015 06:02:42
The date of the last annual update was: 29/04/2015 06:02:42
Next update due latest on: 29/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry

Kehys ry

Rekisteröity yhdistys

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Töölöntorinkatu, 2 B
Helsinki 00260
FINLAND

(+358)9 23150564

    Person with legal responsibility

Rilli Lappalainen

Pääsihteeri

    Person in charge of EU relations

Rilli Lappalainen

Pääsihteeri

    Goals / remit

Kehys on suomalaisten järjestöjen vaikuttajaverkosto, joka on kiinnostunut Euroopan unionin toimista köyhyyden poistamiseksi globaalisti. Kehys on eurooppalaisten järjestöjen CONCORDin kansallinen taho.

Kehyksen visio on maailma, jossa köyhyys on poistunut, eriarvoisuus vähentynyt, ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua.

Kehyksen missio on omalta osaltaan osallistua köyhyyden poistamiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmasta vaikuttamalla ennen kaikkea Euroopan unionin päätöksentekoon ja rakenteisiin yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja muiden verkostojen kanssa.

Kehyksen työ perustuu oikeudenmukaisuuteen, vastuullisuuteen ja yhteistyöhön.

European

    Specific activities covered by the Register

Policy Coherence for Development
Financing for Development


 

No

No

No

No

No

Kehys ry edistää:
* yhteistyötä ja verkostoitumista suomalaisten ja eurooppalaisten kansalaisjärjestökentän toimijoiden välillä
* keskustelua EU:n kehityspoliittisista kysymyksistä Suomessa ja EU:ssa

    Number of persons involved in the activities described in the box above

50%: 2   25%: 2

4

1.5

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Climate Action
  • Development
  • External Relations
  • Foreign and Security Policy and Defence
  • Humanitarian Aid
  • Trans-European Networks

    Membership and affiliation

0

http://www.kehys.fi/tietoa-meista/jasenjarjestot

  • BELGIUM
  • FINLAND

Kehys ry on Eurooppalaisen Suomen, Maailma.net -portaaliyhdistyksen sekä Finnwatch-järjestön jäsen ja kuuluu CONCORDin verkostoon.

    Financial data

01/2013  -  12/2013

< 9,999 €

984,145 €

927,904 €

 €

552,805 €

Development Cooperation Instrument (DEEEP4)

350,000 €

0 €

25,099 €

552,805 €

56,241 €

0 €

12,850 €

43,391 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.