Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high contrast version
  • Choose standard colour version
Profile of registrant

Danish District Heating Association/Dansk Fjernvarme

Identification number in the register: 0893446630-97
Registration date: 11/11/08 09:57:49

The information on this organisation was last modified on 27/10/14 13:19:47
The date of the last annual update was 27/10/14 13:19:47


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Danish District Heating Association/Dansk Fjernvarme
Acronym: DDHA
Legal status: Forening
Website address: http://www.danskfjernvarme.dk

Sections

Section: II - In-house lobbyists and trade/professional associations
and more precisely: Trade, business & professional associations

Person with legal responsibility

Surname, Name: Kim Mortensen
Position: Direktør

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Birger Lauersen
Position: International chef

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 7 Merkurvej 
Kolding 6000
DENMARK
Telephone number: (+45) 76308000
Fax number: (+42) 72528962
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Danske Fjernvarmeværkers Forening blev stiftet i 1957 for at varetage danske fjernvarmeværkers interesser og samtidig organisere samarbejdet værkerne imellem. Desuden varetager Dansk Fjernvarme i dag forhold til myndighederne og samarbejder med andre organisationer inden for energibranchen.

Dansk Fjernvarme er medlemsorganisation for omkring 400 fjernvarmeværker fordelt over hele landet. Af disse er 55 offentlige med ca. 62 % af fjernvarmeleverancen og resten private med ca. 38 % af varmeleveringen. Dansk Fjernvarmes medlemsværker forsyner ca. 1,5 mio. boliger med fjernvarme.

Dansk Fjernvarmes aktiviteter finansieres primært via medlemskontingentet, der beregnes på grundlag af det enkelte værks årlige varmeproduktion eller indkøb af varme. Foruden kontingentbidraget har foreningen indtægtsgivende aktiviteter som eksempelvis temadage, møder, kursusaktiviteter og medlemsbladet FJERNVARMEN.
The organisation's fields of interests are:
  • national
  • European

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 2
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Birger Lauersen 05/12/14 03/12/15

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


At sikre gode vilkår for driften og udviklingen af danske fjernvarmeværker, samt udbredelse af fjernvarme og fjernkøling generelt.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
  • Energy

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
Dansk Fjernvarme er medlem af den europæiske organisation for fjernvarme og kraftvarme:
Euroheat & Power
Cours Saint Michel 30a - Boite E
1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 740 21 10
Fax: +32 (0)2 740 21 19
Mail: office@euroheat.org

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: 50000  € - 100000  €
Amount and source of funding received from the EU institutions in financial year n-1 of registration
Procurement: 0 €
Grants: 0 €
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.