Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Finans og Leasing

Identification number in the register: 45302097366-82
Registration date: 07/12/2011 13:41:39

The information on this entity was last modified on: 11/11/2014 13:09:21
The date of the last annual update was: 11/11/2014 13:09:21

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Finans og Leasing

F&L

Finans og Leasing

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/professional associations

Trade, business & professional associations

    Contact details

Torveporten, 2, 4. sal
Valby 2500
DENMARK

(+45) 40382987

(+) 

    Person with legal responsibility

Christian Brandt

Direktør

    Person in charge of EU relations

Christian Brandt

Direktør

    Goals / remit

Finans og Leasing er en interesseorganisation for danske registrede virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering. I maj 2004 ændredes foreningens navn til det nuværende fra det oprindelige, Danske Finansieringsselskabers Forening.

De første indledende drøftelser omkring oprettelse af foreningen blev foretaget i slutningen af 1960'erne, og formaliseret i 1976. Foreningen har siden haft en række af de væsentlige finansieringsselskaber i Danmark som medlemmer. Som medlem kan optages selskaber, der hovedsagelig driver finansieringsvirksomhed i Danmark. Herved omfattes aktiviteter som factoring, kontokortfinansiering, leasing og andre former, der kan karakteriseres som finansieringsvirksomhed.

Det ligger i foreningens formål at virke for en sund udvikling af finansieringsvirksomhed i Danmark. Der arbejdes derfor med problemstillinger, der vedrører medlemmernes aktivitet. Således repræsenterer foreningen medlemmerne overfor offentlige myndigheder i spørgsmål om nye love og har gennem høringssvar mulighed for at øve indflydelse herpå. Endvidere yder foreningen en omfattende informationsservice og uddannelsesaktivitet for medlemmerne.

Alle medlemmer af Finans og Leasing er underlagt et kodeks for god forretningsskik. Formålet med kodekset er at sikre en høj standard for den adfærd, som selskaberne udviser i forhold til deres kunder (såvel forbrugere som erhvervsdrivende).

Finans og Leasing har retningslinjer for afgivelse af responsum eller forslag til en egnet syn- og skønsmand – se mere herom i dette dokument.

national

    Activities

sager CCD

    Number of persons involved in the activities described in the box above

3

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Consumer Affairs
  • Internal Market

    Membership and affiliation

EUROFINAS
LEASEUROPE
EUfederation - factoring

    Financial data

01/2010  -  12/2010

< 50,000  €

0 €

0 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.