Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Kruispunt Migratie-Integratiev vzw

Identification number in the register: 029814613411-60
Registration date: 08/04/2014 16:29:59

The information on this entity was last modified on: 08/04/2014 16:30:23
The date of the last annual update was: 08/04/2014 16:29:59

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Kruispunt Migratie-Integratiev vzw

vzw

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Other public or mixed entities, etc.

    Contact details

Vooruitgangstraat, 323/1
Brussel 1030
BELGIUM

(+32) 2050050

(+) 

    Person with legal responsibility

Mr  Fons Ravijts

Directeur

    Person in charge of EU relations

Mr  Quentin Callens

Beleidsanalist

    Goals / remit

Het Kruispunt Migratie-Integratie vzw is een onafhankelijke organisatie, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Zijn opdracht is expertise ontwikkelen en uitwisselen over migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit. Het Kruispunt werkt aan een samenleving die verantwoord omgaat met migratie, die constructief omgaat met diversiteit, waaraan iedereen evenwaardig deelneemt.

Iedereen die in zijn werk te maken heeft met migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit kan bij het Kruispunt aankloppen:
•lokale en provinciale besturen;
•Vlaamse en federale overheid;
•diensten, instellingen, organisaties;
•integratiecentra, onthaalbureaus en sociaal tolk- en vertaaldiensten

regional/local

    Activities

Eurocommissaris Malmström bezoekt het Kruispunt
Eurocommissaris Cecilia Malmström bezocht op 25 oktober 2013 het Kruispunt Migratie-Integratie met een delegatie van haar kabinet.
De bezoekers konden hier kennismaken met het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid en met het vreemdelingenrecht.
Vertegenwoordigers van het Kruispunt en van de integratiecentra en onthaalbureaus brachten daarbij ook sommige knelpunten onder de aandacht. Zoals:
•Veel nieuwkomers hebben diploma’s en talenten te over. Maar er wordt nu te weinig mee gedaan.
•Het vreemdelingenrecht is uitermate complex. Ideaal zou een harmonisering van de wetgeving zijn voor heel Europa.
•Derdelanders of Belgen moeten nu een ‘stabiel’ inkomen hebben, voor ze familieleden kunnen laten overkomen voor gezinshereniging. Maar die voorwaarde mag niet zo strikt worden toegepast dat een lange reeks interimjobs bij verschillende werkgevers is uitgesloten. Terwijl een werkloosheidsuitkering wel aanvaard wordt als ‘ stabiel inkomen’. De Europese Commissie kan lidstaten helpen om de Europese richtlijnen correct en in overeenstemming met de doelstelling toe te passen.Organisatie van een seminarie: Hoe breng je Europa dichter bij je werk? 8/10/2013
Waarom is Europa belangrijk voor organisaties als de onze? Welke impact heeft het Europese beleid op ons? En welke impact hebben we zelf? Welke netwerken zijn belangrijk?

    Number of persons involved in the activities described in the box above

61

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Employment and Social Affairs
  • Home Affairs
  • Justice and Fundamental Rights
  • Youth

    Membership and affiliation

61

  • BELGIUM

    Financial data

01/2013  -  12/2013

4,045,784 €

4,045,784 €

188,464 €

3,342,657 €

308,995 €

205,668 €

 €

 €

 €

< 50,000  €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.