Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Identification number in the register: 95072484406-67
Registration date: 25/10/2010 10:49:34

The information on this entity was last modified on: 05/02/2015 22:44:16
The date of the last annual update was: 05/02/2015 22:44:16
Next update due latest on: 05/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Forum Rdzawka

Stowarzyszenie zwykłe

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Rdzawka, 1
Rabka-Zdrój 34-700
POLAND

(+48) 788748802

    Person with legal responsibility

Mr  Mateusz Wójtowicz

Przewodniczący

    Person in charge of EU relations

Mr  Mateusz Wójtowicz

Przewodniczący

    Goals / remit

Nasze cele to rozwój :
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji;
4) promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
6) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi.
7) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć skierowanych do młodzieży.
8) wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi.
9) rozwój patriotyzmu, kultywowanie tradycji wśród członków lokalnej społeczności a także przekazywanie im rodzimej historii.
10) promowanie postaw ekologicznych.
11) rozwój edukacji pozaformalnej
12) wspieranie, badania i rozwój organizacji pozarządowych
13) wspieranie i rozwój wolnej nauki, Openn Access, Creative Commons
14) wspieranie i rozwój wolontariatu

  • national
  • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Samorząd lokalny

Samorząd lokalny


 

No

No

No

No

No

Młodzież,edukacja,kultura,rolnictwo.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 1   75%: 0   50%: 0   25%: 0

1

1

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Agriculture and Rural Development
  • Communication
  • Education
  • Information Society
  • Regional Policy
  • Youth

    Membership and affiliation

3

  • POLAND

1) Od 11.01.2012 Forum Rdzawka jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2) Członek Koalicji Proste Granty
3) Członek Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie
4) Sygnatariusz Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych
5) Sygnatariusz Karty Różnorodności
6) Od 17.01.2013 jesteśmy członkiem zwyczajnym OFOP

    Financial data

01/2014  -  12/2014

0 €

0 €

0 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Działamy jako wolontariusze,społecznie.Nie posiadamy żadnych środków finansowych.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.

The organisation has also declared to be bound to the following other Code:
w celu jawnośći i przejrzystości działań Forum Rdzawka