Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Raha-automaattiyhdistys

Identification number in the register: 20823586298-69
Registration date: 26/07/11 10:32:42

The information on this organisation was last modified on 16/07/13 12:14:53
The date of the last annual update was 16/07/13 12:14:53


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Raha-automaattiyhdistys
Acronym: RAY
Legal status: julkisoikeudellinen yhdistys
Website address: https://www.ray.fi/fi

Sections

Section: VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.
and more precisely: Other public or mixed entities, etc.

Person with legal responsibility

Surname, Name: Velipekka Nummikoski
Position: CEO

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Jarmo Kumpulainen
Position: Director, Business Intelligence, CSR, International Affairs

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 42 Turuntie 
Espoo 02650
FINLAND
Telephone number: (+358) 943701
Fax number: (+358) 943702458
Other contact information: RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 93 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Raha-automaattiyhdistyksellä on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

Koko RAY:n voitto käytetään suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.

RAY:ssä työskentelee noin 1 600 koko- tai osa-aikaista henkilöä.

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.

RAY järjestää arpajaislaissa määriteltyjä pelejä rahoittaakseen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä yleishyödyllisiä yhteisöjä.

RAY:n toiminnasta on säädetty seuraavissa laissa ja asetuksissa.

Arpajaislaki (1047/2001)
Arpajaislain viimeiset muutokset on tullut voimaan 1.1.2012.

Laki raha-automaattiavustuksista (1056/2001)
Avustuslaissa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä RAY-avustuksia. Lakia sovelletaan näiden avustusten maksamiseen, käyttöön, käytön valvontaan, palauttamiseen ja takaisinperintään. Avustuslaki tuli voimaan vuoden 2002 alusta.

Tasavallan presidentti on 24.5.2013 vahvistanut uudistetun lain raha-automaattiavustuksista. Laki astuu voimaan 1.6.2013 ja pääsääntöisesti sitä sovelletaan vuodesta 2014 alkaen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin. Lain muutokset yksinkertaistavat raha-automaattiavustusten hakumenettelyä ja päätöksentekojärjestelmää.

Avustusten jakoehdotus valmistellaan jatkossakin entiseen tapaan RAY:ssa. Jakopäätöksen tekeminen sen sijaan siirtyy valtioneuvostolta sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle.


Asetukset ja luvat

•Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä (1289/2011)
säädetään RAY:n järjestysmuodosta ja hallinnosta sekä tuottojen tilittämisestä
•Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista (1170/2001 ja 184/2004) säädetään mm. avustusten hakuajoista
•Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta(1287/2011)
Sisäasiainministeriön asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
The organisation's fields of interests are:
 • sub-national
 • national
 • European

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 1
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


-

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Audiovisual and Media
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Taxation
 • Youth

Structure

Total number of members that are natural persons: 1,600
Number of member organisations:
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • FINLAND

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
RAY on jäsenenä kahdessa pelialan kattojärjestössä:
European Lotteries (EL) ja European Casino Association (ECA)

Financial data

Financial year: 01/2011 - 12/2011
Total budget: 775,100,000
of which public financing:
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources:
- from local/regional sources:
from other sources: 775,100,000
- donations:
- contributions from members:
pelitoiminnan tuotot : 775,100,000
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: 50000  € - 100000  €
Other (financial) information provided by the organisation:

Pelitoiminnan tuotto, 775,1 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2012 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2012 ne tuottivat 587,4 miljoonaa euroa. Luku sisältää myynti- ja vuokraustuottoja vajaat 2 miljoonaa euroa.

•Internetpelitoiminta tuotto oli 49,4 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2012 28,8 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 109,5 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2012 RAY jakoi avustuksina yhteensä 282,2 miljoonaa euroa 756 järjestölle 1 557 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2012 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 99,3 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 101,9 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2012 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 92,8 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 65,1 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee noin 1600 ihmistä.
•Vuonna 2012 investointeihin käytettiin 38,9 miljoonaa euroa ja muihin kuluihin 74,9 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.