Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Neth-ER

Identification number in the register: 01678796979-90
Registration date: 20/10/2011 12:31:26

The information on this entity was last modified on: 03/12/2014 14:11:39
The date of the last annual update was: 23/09/2014 15:44:18

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Neth-ER

IVZW

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Aarlenstraat, 22
Brussel 1050
BELGIUM

(+02) 5115040

(+) 

    Person with legal responsibility

Mr  Friedrich Kramer

Directeur

    Person in charge of EU relations

Mr  Friedrich Kramer

Directeur

    Goals / remit

Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is een internationale Vereniging zonder winstoogmerk (IVZW). Neth-ER is opgericht in 2006 door acht Nederlandse veldorganisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie. Hun gezamenlijke doel is om de Nederlandse participatie aan de Europese programma’s te vergroten. Daarnaast moet Neth-ER bijdragen aan een adequate beïnvloeding van het Europese beleidsvormingsproces. Om dit te bereiken heeft de vereniging Neth-ER een kantoor in het Europese kwartier in Brussel gevestigd. Het kantoor is bemand met stafmedewerkers, een operationele staf en diverse stagiair(e)s. De vereniging werkt in eerste instantie voor de aangesloten leden, inclusief hun achterban. Daarnaast draagt Neth-ER bij aan het brede Nederlandse belang door een wekelijkse nieuwsbrief (gratis) uit te geven. Neth-ER wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

national

    Activities

Het uitwisselen van stagiairs, studenten en medewerkers en het (doen) uitvoeren van wetenschappelijke studies, alsmede Europa te interesseren in en te informeren over de ontwikkelingen en de stand van het Nederlandse onderzoek- en onderwijssysteem.
Het verlenen van faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bestuurders, medewerkers, ambtenaren en belangenorganisaties in Brussel en het verstrekken van informatie aan de hiervoor genoemden over het beleid van de Europese instellingen, met het oog op het bewerkstelligen van een betere afstemming van het nationale beleid op het Europese.
Het met elkaar in contact brengen van de leden enerzijds en de Europese instellingen en organisaties uit andere Europese lidstaten anderzijds via vergaderingen, gemeenschappelijke activiteiten, seminaries en dergelijke.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

5

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Sebastiaan DEN BAK 03/06/2014 28/05/2015
Friedrich Kramer 03/06/2014 28/05/2015
Wessels Olga 09/12/2014 04/12/2015
Tim Buiting 03/06/2014 28/05/2015
Anne-May Janssen 09/12/2014 04/12/2015

    Fields of interest

 • Budget
 • Competition
 • Culture
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Food Safety
 • Information Society
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Youth

    Membership and affiliation

0

MBO Raad(62),
Nuffic(0),
HBO-raad(45),
VSNU(14),
NWO(0),
KNAW(0),
Europees Platform(0),
NFU(8),
TNO(0)

 • NETHERLANDS

IGLO network

    Financial data

01/2013  -  12/2013

1,000,000 €

0 €

0 €

 €

 €

 €

1,000,000 €

595,000 €

405,000 €

900,000  € - 1,000,000  €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.