Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Fundacja im. Stefana Batorego

Identification number in the register: 10828394017-54
Registration date: 17/08/10 12:30:55

The information on this organisation was last modified on 24/07/14 16:43:40
The date of the last annual update was 24/07/14 16:43:40


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Fundacja im. Stefana Batorego
Acronym:
Legal status: Fundacja
Website address: http://www.batory.org.pl/

Sections

Section: III - Non-governmental organisations
and more precisely: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mrs  Ewa Kulik-Bielińska
Position: Dyrektor

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Jakub Benedyczak
Position: Program Otwarta Europa

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 10a Sapieżyńska 
Warszawa 00-215
POLAND
Telephone number: (+48) 22 536 02 00
Fax number: (+) 
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Fundacja im. Stefana Batorego działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.
Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

* poprawa jakości polskiej demokracji

Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dążymy do podniesienia poziomu publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych.
* wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym

Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowie ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną.
* rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i wschodnimi sąsiadami, przede wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej i Wschodniej, doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniem problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia roli polskich organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej.

Fundacja prowadzi też działania mające na celu na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz dzieci niepełnosprawnych.W swojej działalności Fundacja:

* jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych
* nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków
* przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji

Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe. Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje.
The organisation's fields of interests are:
 • national
 • European

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 4
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Employment and Social Affairs
 • External Relations
 • Foreign and Security Policy and Defence
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Justice and Fundamental Rights

Structure

Total number of members that are natural persons: 43
Number of member organisations:
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
Open Society Foundations
Forum Darczyńców
Grupa Zagranica
European Foundation Centre
Eastern Partnership Civil Society Forum

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 8,263,503
of which public financing: 24,865
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources: 24,865
- from local/regional sources:
from other sources: 8,238,638
- donations: 3,644,092
- contributions from members:
przychody z najmu : 735,543
Biuro Mechanizmu Finansowego EOG : 847,150
przychody finansowe : 3,011,327
pozostałe : 526
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year:
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.