Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Ινστιτούτο έρευνας ρυθμιστικών πολιτικών

Identification number in the register: 33104609071-28
Registration date: 02/07/12 11:27:51

The information on this organisation was last modified on 22/06/14 18:54:37
The date of the last annual update was 22/06/14 18:54:37


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Ινστιτούτο έρευνας ρυθμιστικών πολιτικών
in the Latin alphabet: Institute for Regulatory Policy Research
Acronym: ΙΝΕΡΠ
Legal status: Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Website address: http://www.inerp.gr

Sections

Section: IV - Think tanks, research and academic institutions
and more precisely: Think tanks and research institutions

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Παναγιώτης Καρκατσούλης
Position: Πρόεδρος

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mrs  Έφη Στεφοπούλου
Position: Partner

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 166 Πατησίων 
Αθήνα 11252
GREECE
Telephone number: (+0030) 2108672111
Fax number: (+0030) 2108672116
Other contact information: The mission of INERP is the quantitative and qualitative research and analysis of Regulatory Policies for Public Administration. The outcomes of this research are provided to both public and private sectors, as well as unions of civil society that are interested in the improvement of Regulatory Governance.
In addition INERP aims to increase awareness of every interested citizen or organization, in Greece or abroad, on the improvement of Regulatory Governance through quantitative and qualitative research of Regulatory Policies.

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Αποστολή του ΙΝΕΡΠ είναι η ποιοτική και ποσοτική έρευνα των ρυθμιστικών πολιτικών καθώς και η διάχυση της διαθέσιμης διοικητικής πληροφορίας και η χρήση των εμπειρικών αποδείξεων στην έρευνα των δημόσιων πολιτικών με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα συμπεράσματα των ερευνών του ΙΝΕΡΠΟ διατίθενται σε κρατικούς, ημι-κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς καθώς και σε ενώσεις της κοινωνίας πολιτών που ενδιαφέρονται για την βελτίωση της ποιότητας της ρυθμιστικής διακυβέρνησης.
Το ΙΝΕΡΠ έχει ως αποστολή του την ευαισθητοποίηση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη είτε οργάνωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την βελτίωση της ποιότητας της ρυθμιστικής διακυβέρνησης μέσα από την ποιοτική και ποσοτική έρευνα των ρυθμιστικών πολιτικών.

Σκοποί
Α. Η βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων ιδίως όσον αφορά την σαφήνεια και την καλύτερη πρόσληψή τους από τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους.
Σκοπός του ΙΝΕΡΠ είναι η πρόταση συγκεκριμένων μέτρων για την βελτίωση της νομιμότητας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της φιλικότητας των πάσης φύσεως ρυθμίσεων με βάση τις οποίες η εξ αιτίας των οποίων επηρεάζονται είτε επηρεάζουν τις συνθήκες ζωής και εργασίας των κοινωνικών δρώντων.
Β. Η βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής των ρυθμίσεων τόσο όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Κοινοβούλιο όσο και τις ιεραρχικά υπο-κείμενες κανονιστικές ρυθμίσεις που παράγονται από εξουσιοδοτημένα, προς τούτο, όργανα.
Το ΙΝΕΡΠ θα διερευνήσει και θα προτείνει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσφορους τρόπους για την βελτίωση του πολυ-επίπεδου υπερ-εθνικού, εθνικού (κρατικού) και υπο-εθνικού (περιφερεικού και αυτο-διοικητικού) συντονισμού.
Γ. Η βελτίωση της ποιότητας των μηχανισμών παραγωγής των ρυθμίσεων, τόσο στο επίπεδο της κεντρικής όσο και της περιφερειακής και αποκεντρωμένης διοίκησης. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την διερεύνηση των ρυθμίσεων που παράγονται από τις Ανεξάρτητες Αρχές ιδίως ως προς την συμβατότητά τους με εκείνες του κοινοβουλευτικού νομοθέτη.
Δ. Η βελτίωση της ποιότητας ενσωμάτωσης του κοινοτικού στο εθνικό δίκαιο. Ιδίως δε, η παροχή συμβουλών και υποδείξεων για την διενέργεια συστηματικών αναλύσεων επιπτώσεων σ’ εθνικό επίπεδο.
Ε. Η συμμετοχή σε προγράμματα, εθνικών, υπερεθνικών και διεθνών οργανισμών για τη βελτίωση της ρυθμιστικής διακυβέρνησης.
ΣΤ. Η προώθηση στατηγικών στόχων στις δημόσιες πολιτικές που να αντανακλούν τις ελληνικές αξίες σε συμβατότητα με τα στοιχεία εκείνα της παγκοσμιοποίησης που βελτιώνουν την ενσωμάτωση της χώρας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και το πολιτικο-διοικητικό γίγνεσθαι.
Ζ. Το ΙΝΕΡΠ έχει ως σκοπό την ανάδειξη τόσο των τυπικών όσο και των άτυπων στοιχέιων των δημόσιων πολιτκών μέσα από την συστηματική μελέτη, ταξινόμηση και κριτική αξιολόγηση βιωματικών ιστοριών των ίδιων των μετόχων των πολιτικών, περιοδικών δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, και κάθε άλλη μπορφή γνωστοποίησης των βιωμάτων τους.
Η. Το ΙΝΕΡΠ θα διερευνά ποινικές, αστικές και διοικητικές πολιτικές στο σύνολό τους. Το ΙΝΕΡΠ θα αναδείξει την εσωτερική τους συνάφεια και την διασυνδεσιμότητά τους και θα προωθήσει μεθοδολογικά πρότυπα και επιχειρησιακά εργαλεία με τα οποία θα καταστεί δυνατό να ξεπεραστούν οι φραγμοί και τα στεγανά στον χώρο των κοινωνικών επιστημών.
Θ. Για τον λόγο αυτόν, το ΙΝΕΡΠ θα προωθήσει την συστημική έρευνα των δημόσιων πολιτικών προσφέροντας στην ελληνική πολιτεία, τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς θεσμούς ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που θα επιτρέψουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που οι δημόσιες πολιτικές καλούνται να επιλύσουν.

Το ΙΝΕΡΠ συνηγορεί υπέρ της αποτελεσματικής και αποδοτικής δημόσιας διοίκησης και υποστηρίζει εκείνους τους επαγγελματίες της που αγωνίζονται να συνδέσουν την εμπειρική διοικητική τεχνική με την επιστήμη. Επικεντρωνόμαστε σε μια δημόσια πολιτική που είναι επαγγελματική, τεκμηριωμένη, εξωστρεφή.
The organisation's fields of interests are:
 • national

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 3
Complementary information: The Institute for Regulatory Policy Research (www.inerp.gr) envisions itself as an advocate for effective and efficient public service and policy makers who bring "science" to the study of government. INERP is devoted to the fact-based study of public policy.
Values
Dedicated to a policy making that is:
• Professional,
• Evidence based,
• Forward and outward looking
• Innovative and Creative

Working Method
INERP’s work centers on identifying and analyzing key developments in order to increase innovation in Government; formulating and publicizing best practices to relevant stakeholders; briefing policymakers about actions needed to improve governance; and enhancing the public and media’s understanding of the policy making apparatus.

Mission
To promote information availability and the use of evidence in policy making, in order to assist the design of better policies and monitor their implementation.

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


1. Modernizing public administration
2. Justice for growth
3. Red tape reduction
4. Promotion of the smart regulation agenda and toolkit
5. Scientific advice in policy making
6. Migration

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Agriculture and Rural Development
 • Budget
 • Competition
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Enlargement
 • General and Institutional Affairs
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Regional Policy

Structure

Total number of members that are natural persons: 3
Number of member organisations:
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • GREECE

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 3,000
of which public financing: 0
- from European sources:
- Procurement: 0
- Grants: 0
- from national sources: 0
- from local/regional sources: 0
from other sources: 3,000
- donations: 0
- contributions from members: 3,000
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.

The organisation has also declared to be bound to the following other Code:
Yes