Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Raha-automaattiyhdistys

Identification number in the register: 20823586298-69
Registration date: 26/07/2011 10:32:42

The information on this entity was last modified on: 29/04/2015 07:44:02
The date of the last annual update was: 29/04/2015 07:44:02
Next update due latest on: 29/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Raha-automaattiyhdistys

RAY

julkisoikeudellinen yhdistys

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Other sub-national public authorities

    Contact details

Turuntie, 42
Espoo 02650
FINLAND

(+358)943701

    Person with legal responsibility

Velipekka Nummikoski

CEO

    Person in charge of EU relations

Jarmo Kumpulainen

Director, strategy & public affairs

    Goals / remit

RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 95 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.

 • European
 • national
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Rahapelaaminen, sisämarkkinat, kuluttajansuoja


 

No

No

No

No

No

-

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 1

1

0.2

RAY:n oma edunvalvonta. Strategia- ja edunvalvontajohtaja Jarmo Kumpulainen

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Audiovisual and Media
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Sport
 • Taxation
 • Youth

    Membership and affiliation

1,600

 • FINLAND

RAY on jäsenenä pelialan kattojärjestössä: European Casino Association (ECA)

    Financial data

01/2014  -  12/2014

10,000 € - 24,999 €

776,400,000 €

 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

776,400,000 €

776,400,000 €

791,400,000 €

Pelitoiminnan tuotto, 776,4 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2014 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2014 ne tuottivat 579,4 miljoonaa euroa. Lisäksi myynti- ja vuokraustuottoja 1,7 miljoonaa euroa.

•Digitaalisten kanavien tuotto oli 59,5 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2014 27,7 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 108,1 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2014 RAY jakoi avustuksina yhteensä 308 miljoonaa euroa 797 järjestölle 1 676 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2014 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 113,7 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 100,2 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2014 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 93,0 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 69,2 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee reilut 1600 ihmistä.
•Nettoinvestoinnit ja muut kulut olivat yhteensä 102,8 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän kaluston uusiminen sekä teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.