Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Vlaams - Europees verbindingsagentschap

Identification number in the register: 11179098153-60
Registration date: 24/02/2012 12:29:03

The information on this entity was last modified on: 06/02/2015 07:05:13
The date of the last annual update was: 06/02/2015 07:05:13
Next update due latest on: 06/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Vlaams - Europees verbindingsagentschap

vleva

vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Other public or mixed entities, created by law whose purpose is to act in the public interest

    Contact details

Kortenberglaan, 71
Brussel 1000
BELGIUM

(+32) 27371430

    Person with legal responsibility

Mr  Luc Van den Brande

voorzitter raad van bestuur

    Person in charge of EU relations

Mr  Jan Buysse

algemeen directeur

    Goals / remit

- Analyseren, filteren en laten doorstromen van informatie van Europa naar Vlaanderen (overheid en middenveld)

- Netwerken: zorgen voor relevante contacten en netwerkmomenten (verbinding Europa - Vlaanderen)

 • European
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Horizon2020 (Onderzoek en ontwikkeling)
Transport
Sociale zaken
Energie, milieu en klimaat
Landbouw en platteland
Regionaal beleid
EMU
Handel
Werkgelegenheid
Digitale agenda
Consumentenzaken
Onderwijs
Europees semester
Europees voorzitterschap van de raad
Begroting
Gezinsbeleid
EU-financieringsinstrumenten

Infosessies
Lunches met Vlaamse MEP's
bilaterale ontmoetingen met beleidsmakers
Netwerkevenementen voor Vlaamse EU-experts
Infosessies over voorzitterschappen
Project development workshops


 

No

No

No

No

No

Informatie-evenementen over EU-beleid (bv. cohesiebeleid)

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 7  

7

7

- 7 voltijdse eigen personeelsleden (incl. ondersteunende dienst)

- 4 deeltijdse naar ons gedetachteerde personeelsleden

Dit is excl. raad van bestuur

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Ariane DECRAMER 03/12/2014 01/12/2015
Joke HOFMANS 22/11/2014 20/11/2015
Astrid HANNES 28/11/2014 26/11/2015

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Audiovisual and Media
 • Budget
 • Climate Action
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Culture
 • Customs
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Fisheries and Aquaculture
 • Food Safety
 • General and Institutional Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Sport
 • Taxation
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

0

Brussels Airport Company nv(0),
Boerenbond vzw(0),
Essenscia vzw(0),
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GAB)(0),
Gezinsbond vzw(0),
Havenbedrijf Gent (GAB)(0),
Verso(0),
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ nv)(0),
Nat. Confederatie v/h Bouwbedrijf vzw-Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)(0),
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!)(0),
Unie van Zelfstandige Ondernemers - Unizo vzw(0),
Vereniging van de Vlaamse Provincies - VVP vzw(0),
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - VVSG vzw(0),
Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Vlaams Econ. Verbond - VOKA-VEV vzw(0),
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs - VSKO(0),
Vlaamse Hogescholenraad - Vlhora(0),
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - Vito nv(0),
Vlaamse Interuniversitaire Raad - Vlir(0),
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - VVM De Lijn(0),
Waterwegen en Zeekanaal nv - WenZ(0),
Vlaamse vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische bijsta(0),
Vlaams kenniscentrum Water(0),
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten(0),
Toerisme Vlaanderen(0),
Vlaamse Ouderenraad(0),
Iminds(0)

 • BELGIUM

Lid van netwerken en denktanks zoals SIRG, ENSA, EPC, ERRIN, ...

-----------------------------------------------------------

Bijkomende informatie over de structuur: ik heb geen zicht op aantal aangesloten natuurlijke personen van onze leden (onze aangesloten organisaties), vandaar staat er overal 0.

    Financial data

01/2013  -  12/2013

< 9,999 €

1,221,000 €

1,117,000 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

0 €

1,117,000 €

104,000 €

0 €

89,000 €

15,000 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.