Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Landsorganisationen i Danmark

Identification number in the register: 18082924076-29
Registration date: 27/08/2010 15:36:32

The information on this entity was last modified on: 23/03/2016 09:16:17
The date of the last annual update was: 23/03/2016 09:16:17
Next update due latest on: 23/03/2017

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Landsorganisationen i Danmark

LO

Forening

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade unions and professional associations

    Contact details

Islands Brygge, 32D
P.O. box: 340
København S 2300
DENMARK

(+45)35246000

Danish Trade Union Office 5, Boulevard du Roi Albert II
P.O. box: 24
Bruxelles 1210
BELGIUM

(+32)474563062

    Person with legal responsibility

Mr  Lizette Risgaard

Formand

    Person in charge of EU relations

Mr  Stephan Agger

Head of the International Department

    Goals / remit

LO har til formål at samle landets fagforbund og varetage lønmodtagernes interesser med baggrund i fagbevægelsens værdigrundlag. Målet er, at den enkelte får mulighed for og frihed til at handle selv - grundlaget skabes gennem solidaritet og fællesskab.

LO vil arbejde for:
- gennem kollektive overenskomster at sikre den enkelte lønmodtagers rettigheder og tryghed i arbejdslivet
- at styrke lønmodtagernes medbestemmelse på arbejdspladserne
- at den enkelte får muligheder for at tage ansvar for sin egen situation og medansvar for helheden
- at ingen forskelsbehandles, hverken direkte eller indirekte på grund af køn, alder, handicap, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.
- at der på et bæredygtigt grundlag skabes job til alle, økonomisk retfærdighed og lige adgang til samfundsgoderne
- et velfærdssamfund, der bygger på demokrati, tryghed, social retfærdighed, et rent miljø og udviklingsmuligheder for den enkelte.

LO vil også arbejde for udsatte grupper uden for medlemskredsen, der har vanskeligt ved at få plads på arbejdsmarkedet og i samfundet, og for at nedbryde den negative sociale arv.

LO vedkender sig et globalt ansvar. Solidariteten omfatter lønmodtagere i alle dele af verden, og LO vil bidrage til at sikre politiske, sociale og økonomiske rettigheder for alle.

LO er anerkendt som deltager i den sociale dialog på hovedorganisationsniveau.

 • European
 • global
 • national
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Beskæftigelsespolitik, økonomisk politik, handelspolitik, social dialog, arbejdsret/ansættelsesret.


 

No

No

No

No

No

LO varetager lønmodtagernes interesser på europæisk plan gennem indsamling af information og dialog med beslutningstagere. Endvidere fortalervirksomhed for den danske overenskomstbaserede model.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 3

3

0.8

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Maria BJERRE 17/10/2015 25/09/2016
Peter WALDORFF 12/01/2016 11/01/2017

    Fields of interest

 • Budget
 • Competition
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • External Relations
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trade
 • Youth

    Membership and affiliation

LO er medlem af EFS (ETUC), IFS (ITUC) og NFS

    Financial data

01/2014  -  01/2015

< 9,999 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.