Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Vereniging Verticaal Transport

Identification number in the register: 68334768334-73
Registration date: 13/03/2012 12:57:10

The information on this entity was last modified on: 06/02/2015 15:21:54
The date of the last annual update was: 06/02/2015 15:21:54
Next update due latest on: 06/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Vereniging Verticaal Transport

VVT

Vereniging

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Blokdrukweg, 8
Culemborg 4104 BD
NETHERLANDS

(+31345) 516993

    Person with legal responsibility

Mr  Lion Verhagen

Director

    Person in charge of EU relations

Mr  Lion Verhagen

Director

    Goals / remit

Missie volgens de statuten:

De vereniging verenigt bedrijven werkzaam in het verticaaltransport en onderhoudt het contact met en tussen de leden in de meest ruime zin. Ze stimuleert de ontwikkeling en behartigt de belangen van de verticaaltransportbranche in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

Missie puntsgewijs samengevat:

het verenigen van bedrijven werkzaam in het verticaal transport,

het behartigen van de belangen van de verticaal transportsector in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder,

het bevorderen van de ontwikkeling van het verticaal transport,

het bevorderen van de contacten tussen de leden.

 • European
 • national

    Specific activities covered by the Register

Herziening van de arbeidstijdenrichtlijn, richtlijn Arbeidsmiddelen, Vrij verkeer van diensten, richtlijn geluidsemissie, harmonisatie ontheffing en vergunningen zwaar verkeer

geen


 

No

No

No

No

No

Het betreft hier zaken die vallen onder de machine Richtlijn en onder de Richtlijn 2005/036/EC en de voorgestelde herziening van deze Richtlijn.
Daarnaast worden initiatieven omtrent Richtlijnen rond emissies en lawaai gevolgd voor zover het materieel van onze leden zou kunnen betreffen.
Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen rond het Eurovignet. Hoewel onze leden zijn vrijgesteld van het Eurovignet, kan afschaffing ervan op lidstaatniveau grote consequenties hebben (bijvoorbeeld een verhoging van de MRB.
Persoonscertificatie en kwalificatiedossiers.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 1

1

0.2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Climate Action
 • Competition
 • Customs
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Enterprise
 • Environment
 • Internal Market
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport

    Membership and affiliation

De VVT is aangesloten bij de ESTA.
De ESTA is de Europese koepel van brancheverenigingen voor kraanverhuur en exceptioneel transport.

    Financial data

01/2013  -  12/2013

15,000 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.