Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

verburgconsultants

Identification number in the register: 47813921756-26
Registration date: 26/05/2009 00:00:03

The information on this entity was last modified on: 15/04/2015 12:24:55
The date of the last annual update was: 15/04/2015 12:24:55
Next update due latest on: 15/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

verburgconsultants

BVC

BV

    Section of registration

I - Professional consultancies/law firms/self-employed consultants

Self-employed consultants

    Contact details

hagenduin, 14
P.O. box: 402
heemstede 2100AK
NETHERLANDS

(+31) 653292787

    Person with legal responsibility

Mr  bob verburg

CEO

    Person in charge of EU relations

Mr  bob verburg

ceo

    Goals / remit

Is een raadgevend adviesbureau en ondersteunt bestuurders van ondernemingen en overheden.
Is gericht op relevante en complexe vraagstukken in het publieke domein en heeft expertise in gebiedsontwikkeling.
Is sterk gericht op advisering inzake de strategie en de beleidsvoering op middellange termijn.Dit zowel op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.
Zowel in Nederland als caribisch nederland ,curacao ,sint maarten en Aruba ,en in Suriname wordt gewerkt voor opdrachtgevers in de publieke als private sector.
Werkt voor overheden bij de voorbereiding en implementatie van nieuw beleid en begeleidt ondernemers in hun contacten met politiek,overheid, investeerders,subsidiegevers en andere ondernemingen.
Geeft ondersteuning bij vraagstukken van “good governance “ en adviseert over nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden , strategische beslissingen , nieuwe samenwerkingsvormen en zoekt oplossingen voor een adequate positionering van het bedrijf cq de organisatie in relatie tot zijn /haar omgeving.


Het accent ligt op new businessdevelopment ,bestuurlijke functies , boardroomconsulting en toezichthouderschap. Dit werk speelt zich in de bedrijven en instellingen plaats maar ten behoeve daarvan ook n Haagse kringen en Brusselse kringen. Veel lobbywerk en veelal bezig op het raakvlak van politiek en maatschappij.
Advisering over een strategische benadering en praktische aanpak van publieke issues. Wij kunnen helpen in lobbytrajecten en fondsenverwerving. Wij adviseren over de aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Advisering in het vinden van de weg in Europa./EU
Ondersteuning om de mogelijkheden van Europees regionaal beleid, Europese programma's, Europese netwerken en uitbreiding van de Europese Unie zo goed mogelijk te benutten.

 • European
 • global
 • national
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

National and Regional Indicative Programs, de OCT Programma’s, EIB Facilities (voor ACP en OCT) en relevante EU Budget Lines
ESIF (EFRO)

Creative Europe Programma (2014-2020)
Directoraat-Generaal (DG) Ontwikkeling en Samenwerking - EuropeAid (DG DEVCO ).
EDF (European Development Fund)
Interreg Europese Territoriale Samenwerking
Horizon 2020
Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (Elfpo)
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV


 

No

No

No

No

No

contacten behartigen met EP members, Members of the committee of the Regions en op relevante onderwerpen met de Commissie.
Netwerk met andere belangenvertegenwoordigers en bij interreg projecten

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 4

4

1

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Audiovisual and Media
 • Climate Action
 • Communication
 • Culture
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • External Relations
 • Fisheries and Aquaculture
 • Food Safety
 • General and Institutional Affairs
 • Information Society
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Sport
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport

    Membership and affiliation

aangesloten bij Linkedin,lid van het perscentrum Nieuwspoort

    Financial data

01/2013  -  12/2013

< 9,999 €

< 99,999 €

 • stichting willem4

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.