Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Svenska Fondhandlareföreningen

Identification number in the register: 7777147632-40
Registration date: 12/11/2008 14:28:10

The information on this entity was last modified on: 16/04/2015 14:29:57
The date of the last annual update was: 16/04/2015 14:29:57
Next update due latest on: 16/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Svenska Fondhandlareföreningen

FHF

Ideell förening

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Blasieholmsgatan, 4B
P.O. box: 1426
Stockholm 111 84
SWEDEN

(+46)8 56260700

    Person with legal responsibility

Ms  Kerstin Hermansson

VD

    Person in charge of EU relations

Mr  Lars Afrell

Chief legal counsel

    Goals / remit

Svenska Fondhandlareföreningen är en samarbetsorganisation för företag som driver värdepappersrörelse. Föreningen verkar för en sund, stark och effektiv svensk värdepappersmarknad.

Medlemmarna består av både banker och värdepappersbolag som driver värdepappersrörelse i Sverige. Svenska Fondhandlareföreningen har 29 medlemmar.

Föreningen har stor juridisk kompetens inom områden som rör värdepappershandel och föreningen fungerar som remissinstans.

Kopplat till Svenska Fondhandlareföreningen finns Svenska Fondhandlareföreningen Service AB som handhar all administration.

Svenska Fondhandlareföreningen bedriver genom SwedSec Licensiering AB ett licensiering- och disciplinförfarande för anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med verksamheten är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.

Bland föreningens uppgifter ingår även att medverka till en så säker och väl fungerande derivatmarknad som möjligt. I linje med detta ligger den verksamhet som bedrivs av Clearing Control AB som har till uppgift att kontrollera att alla som gör affärer på den svenska marknaden för standardiserade derivat har tecknat ett standardavtal som ger rätt till sådan handel. CCAB ägs till hälften var av fondhandlareföreningen och NasdaqOMX.

Fondhandlareföreningen är med och finansierar Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tillsammans med Fondbolagens Förening och Bankföreningen.

  • European
  • national

    Specific activities covered by the Register

EMIR
MiFID/MiFIR
CSDR
SFT
SLL


 

No

No

No

No

No

EMIR
MiFID/MiFIR
CSDR
SFT
SLL

    Number of persons involved in the activities described in the box above

75%: 4   50%: 2  

6

4

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Competition
  • Consumer Affairs
  • General and Institutional Affairs
  • Internal Market

    Membership and affiliation

EFSA, European Forum for Securities Associations

ICSA, International Council of Securities Associations

NSA, Nordic Securities Association

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.